RME Stockholm

RME Stockholm är en regionalt förankrad, ideell patientförening, som är ansluten till RME - Riksförbundet för ME-patienter. Vi verkar för att sprida information om ME/CFS till drabbade, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare i Stockholms län samt för att en adekvat vård för ME/CFS-patienter ska inrättas i landstinget.

Aktuellt

Välkommen på närståendeträff den 14 dec 2017 kl.18-20 i ABF-huset Sveav. 41
Anmälan till jenny.lundgren.sto@rme.nu
Träffen är för närstående till ME-sjuka och kostar inget. Vi bjuder på fika.

Konferensen i Stockholm 2017 kommer inom kort visas på hemsidan som film
Utmattning ända in i cellen, Kardinalsymtom, biomarkörer och möjlig behandling - en konferens om ME/CFS

Kontakt

Kontakta oss i RME Stockholm:
RME Stockholm, Mailbox 3615, 111 74 Stockholm
stockholm@rme.nu
073-405 18 84