Kontaktuppgifter

Bild-kontakta rme
Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer
om förbundet och sjukdomen ME/CFS

RME – Riksförbundet för ME-patienter
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

E-post: info@rme.nu

Telefon: 031-15 58 99
Tala om ditt namn och telefonnummer på vår telefonsvarare och berätta gärna något kort om ditt ärende. Om du har önskemål om när det fungerar bäst att vi ringer dig (t ex eftermiddag, inte måndagar o s v) får du gärna nämna det med.
Någon från RME ringer upp dig så snart vi har möjlighet.

 
Behöver du hjälp att logga in eller har frågor om ditt medlemskap?

Kontakta medlemsservice@rme.nu

Har du frågor angående att ge en gåva eller en minnesgåva?

Kontakta medlemsservice@rme.nu

Har du frågor angående innehållet på hemsidan?

Kontakta kansli@rme.nu

Har du tekniska problem med hemsidan

Kontakta it@rme.nu

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X