Sök
Stäng denna sökruta.

För skolpersonal

Att ha en elev med ME kan kännas som en utmaning emellanåt. Tänk utanför boxen!

För att hjälpa en elev med ME på bästa sätt är det viktigt att känna till problematiken och hitta lösningar tillsammans med andra. Att satsa på flexibla planer och använda de resurser som finns tillgängliga. Att använda hela sin kreativitet för att hitta lösningar kan göra mycket stor skillnad.

Hjälpa barnet

Barn med ME vill som regel mycket, oftast mer än de orkar. Därför behöver alla som finns runtomkring hjälpa till med det som går för att barnet ska kunna spara så mycket energi som möjligt.

Det underlättar om du som träffar barnet i dess skolmiljö samarbetar med andra lärare som träffar barnet, övrig personal på skolan, sjukvården och givetvis barnets föräldrar.

Föräldrarna är de som ser barnet efter skoldagen och därigenom märker om den satta nivån är lagom, för hög eller för låg.

I perioder kan det ta all din elevs energi att bara vistas i skolan. Därför är det viktigt att vara flexibel i planeringen.

En sämre dag, eller period, kan det vara alldeles för mycket begärt att eleven ska prestera eller lära sig något. Under dessa perioder kan inlärningen få komma i andra hand till förmån för den sociala utvecklingen. 

För att barn och unga med ME inte ska riskera att försämras eller återfalla till ett sämre läge är det ofta läge att påminna dem om att ta det lite lugnare än att motivera dem.

ME drabbar olika. Därför är det nödvändigt med en individuell plan för varje elev med ME. Energinivå, försämringar och toleranser varierar mellan individer vilket gör att det man klarar av i skolan kan variera.

Det är inte ovanligt att barn och ungdomar som på grund av sin ME har en lägre energinivå misstolkas som lata eller ovilliga att delta socialt. Detta är i de allra flesta fall inte riktigt utan beror på en alldeles för låg energinivå.

Våra tips

Många undervisningstekniker man använder för att hjälpa elever med dyslexi eller NPF-diagnoser kan också gå att använda på barn och unga med ME.

Av1 är en liten robot som har visat sig vara ett stort hjälpmedel för barn som är för sjuka för att kunna delta i undervisning i klassrummet.

Roboten placeras i klassrummet och barnet kan, från en telefon eller surfplatta delta i undervisningen från sitt hem. Roboten kan även följa med klasskompisarna ut på rast och utflykter vilket främjar den sociala gemenskapen och utvecklingen.

No Isolation uppger att elever som kan hålla kontakt med sin klass och följa undervisningen på distans med hjälp av en AV1-robot fortare återkommer till undervisningen i skolan än de som inte har detta redskap.

AV1 kan köpas av en kommun eller en skola och lånas ut till det barn som för tillfället har behov av den.

noisolation.com

Verktygslådan

Kurs: Verktygslåda för pedagoger - anpassad skolgång för barn och unga med ME/CFS

ME är en av huvudorsakerna till långtidsfrånvaro på grund av sjukdom från skolan. Det är därför viktigt att kompetens och kunnande finns i skolan för att anpassa undervisningen så att den fungerar på bästa möjliga sätt för ME-sjuka elever.

Kursen är avsedd för lärare, personal inom elevhälsan, fysio- och arbetsterapeuter och andra som via sitt arbete kommer i kontakt med barn som har ME. Efter kursen får deltagarna exklusiv tillgång till informationsmaterial som kan användas för att föra kunskapen vidare.

Verktygslåda och barn vid skolbänk

Nyhetsbrev om Verktygslådan

Vill du veta mer om hur sjukdomen ME yttrar sig hos barn och unga och hur du som pedagog kan anpassa skolsituationen för barn med ME?

Anmäl ditt intresse via detta formulär så skickar vi information till dig om nya kurstillfällen och annat som rör ämnet. 

Dina kontaktuppgifter

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.