Search
Close this search box.
RME Stockholm

RME Stockholm

RME Stockholm är en lokalt förankrad, ideell patientförening ansluten till Riksförbundet för ME-patienter, med verksamhetsområde i Stockholm och på Gotland.

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening.

Redan medlem?
Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Stockholm.

Byte av regionförening

Vårt arbete

Vi arbetar för att stödja patienter med ME och deras anhöriga.

En annan uppgift vi har är att följa den internationella forskningen och öka medvetenheten om sjukdomen ME hos vårdgivare, myndigheter och allmänhet.

Vi jobbar med att sprida information om ME till drabbade, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare i Region Stockholm samt att bygga vidare på en bra vård för ME-patienter.

Vi bjuder in till fikaträffar där alla medlemmar och deras anhöriga är välkomna.

Inbjudan skickas ut till medlemmar via e-post, publiceras i Facebookgruppen och aviseras här på hemsidan. Det är även möjligt att delta digitalt.

Vi vill utöka vår verksamhet genom att engagera medlemmar på Gotland att träffas lokalt och vi hoppas kunna hjälpa och inspirera till lokala aktiviteter.

Hör av dig till oss om du har idéer eller vill se en lokal aktivitet nära dig.

Följ oss gärna på våra sociala medier för att få extra påminnelser om våra aktiviteter och vara en del i vår gemenskap.

Att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen ME är en viktig uppgift för föreningen. Vi för dialog med sjukvård och politiker i regionerna för att visa på ME-patienternas speciella behov av vård. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Vi arbetar för goda kontakter med såväl beslutsfattare som vårdgivare i syfte att nå en bra vård för ME-sjuka på alla nivåer.

Om oss

Styrelse
Ordförande: Carina Lindstaf
Vice ordförande: Jenny Lundgren
Kassör: Göran Wirström
Sekreterare: 
Ledamot: 
Ledamot: 
Ledamot: 

Suppleant: 
Suppleant: 

Övriga förtroendevalda
Revisor: 
Revisorssuppleant: 

Valberedning: 
Valberedning: 

Engagera dig

Ju fler, desto starkare!

Känner du någon som tycker att vårt arbete är viktigt och som du tror skulle kunna och vilja bidra på ett eller annat sätt? Det kan vara anhöriga, vänner eller kanske du själv. 

Vi behöver hjälp både i styrelsen och till enstaka engagemang.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Länkar till information

Myndighetsjuridik
Myndighetsjuridik samlar fortfarande personer för en grupptalan mot FK. Vårt mål är att de som är drabbade av Försäkringskassans handläggning ska få ekonomisk kompensation för det försämringstillstånd som handläggningen inneburit för dem.
Länk till Myndighetsjuridik

Tips
För dig som har ME och är under utredning samt har problem med försäkringskassan:

  • Gå med i Facebookgruppen ME och försäkringskassan
  • Här på medlemssidorna finns information om olika sätt att få hjälp och stöd, som till exempel information om jurister som har erfarenhet av överklagan av Försäkringskassans beslut för personer med ME.

ME är en komplex, allvarlig multisystemsjukdom där både nervsystem, immunförsvar och energiproduktion påverkas. ME-sjuka drabbas därför av en mängd olika symptom kopplade till olika organ, vilka ni kan se i animeringen.
Musik: Peder af Ugglas

Länk till Reel på Facebook:
#MEsymptom
2023-05-14

European ME Alliance Roundtable 2022 – ME/CFS in Europe
Länk till inspelat webbinarium
2022-04-08

Kontakt

RME Stockholm
c/o Göran Wirström
Aspvägen 29
186 70 Brottby

Org.nr: 802431-0636

stockholm@rme.nu

Medlemstelefon
070-392 85 27, Susanne Fröroth

Valberedning
valberedning.sto@rme.nu

Medlemsverksamhet

Fikaträffar i Stockholm (digitala)
stockholm@rme.nu

Fikaträffar i Stockholm (fysiska)
stockholm@rme.nu

Närståendeträffar i Stockholm
stockholm@rme.nu

Sociala medier

Facebooksida
RME Stockholm