Search
Close this search box.
RME Uppsala

RME Uppsala

RME Uppsala är en lokalt förankrad, ideell patientförening ansluten till Riksförbundet för ME-patienter, med verksamhetsområde i Uppsala.

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening.

Redan medlem?
Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Uppsala.

Byte av regionförening

Vårt arbete

Vi arbetar för att stödja patienter med ME och deras anhöriga.

En annan uppgift vi har är att följa den internationella forskningen och öka medvetenheten om sjukdomen ME hos vårdgivare, myndigheter och allmänhet.

Vi bjuder in till fikaträffar där alla medlemmar och deras anhöriga är välkomna.

Inbjudan skickas ut till medlemmar via e-post, publiceras i Facebookgruppen och aviseras här på hemsidan. Det är även möjligt att delta digitalt.

Följ oss gärna på våra sociala medier för att få extra påminnelser om våra aktiviteter och vara en del i vår gemenskap.

Att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen ME är en viktig uppgift för föreningen. Vi för dialog med sjukvård och politiker i regionerna för att visa på ME-patienternas speciella behov av vård. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Om oss

Styrelse
Ordförande: 
Vice ordförande: 
Kassör: 
Sekreterare: 
Ledamot: 
Ledamot: 
Ledamot: 

Suppleant: 
Suppleant: 

Övriga förtroendevalda
Revisor: 
Revisorssuppleant: 

Valberedning: 
Valberedning: 

Engagera dig

Vi behöver hjälp i vårt arbete att sätta ME på kartan hos politiker och regioner. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi ser gärna att fler anhöriga engagerar sig men självklart är även de som själva har ME välkomna att engagera sig i stort som smått, allt efter förmåga.

Att sitta i styrelsen för RME Uppsala är ett sätt att hjälpa till. Har du en anhörig eller kompis som kan hjälpa oss går det naturligtvis lika bra! Du kan också nominera en person som du tror skulle kunna göra skillnad!

Kontakta oss så berättar vi mer!

Länkar till information

Myndighetsjuridik
Myndighetsjuridik samlar fortfarande personer för en grupptalan mot FK. Vårt mål är att de som är drabbade av Försäkringskassans handläggning ska få ekonomisk kompensation för det försämringstillstånd som handläggningen inneburit för dem.
Länk till Myndighetsjuridik

Tips
För dig som har ME och är under utredning samt har problem med försäkringskassan:

  • Gå med i Facebookgruppen ME och försäkringskassan
  • Här på medlemssidorna finns information om olika sätt att få hjälp och stöd, som till exempel information om jurister som har erfarenhet av överklagan av Försäkringskassans beslut för personer med ME.

Kontakt

RME Uppsala
c/o Gunnar Romlin
Ängsjövägen 104
176 76 Järfälla

Org.nr: 802515-9651

uppsala@rme.nu

Medlemsverksamhet

Fikagrupp Uppsala (digitala träffar)
uppsala@rme.nu

Fikagrupp Uppsala (fysiska träffar)
uppsala@rme.nu

Sociala medier

Facebookgrupp
RME Uppsala