Search
Close this search box.
RME Kalmar

RME Kalmar

RME Kalmar är en lokalt förankrad, ideell patientförening ansluten till Riksförbundet för ME-patienter, med verksamhetsområde i Kalmar.

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening.

Redan medlem?
Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Kalmar.

Byte av regionförening

Aktiviteter

There are currently no events.

Vårt arbete

Vi arbetar för att stödja patienter med ME och deras anhöriga.

En annan uppgift vi har är att följa den internationella forskningen och öka medvetenheten om sjukdomen ME hos vårdgivare, myndigheter och allmänhet.

Vi bjuder in till fikaträffar där alla medlemmar och deras anhöriga är välkomna.

Inbjudan skickas ut till medlemmar via e-post, publiceras i Facebookgruppen och aviseras här på hemsidan. Det är även möjligt att delta digitalt.

Följ oss gärna på våra sociala medier för att få extra påminnelser om våra aktiviteter och vara en del i vår gemenskap.

För dig som är medlem i RME Kalmar finns en sluten Facebookgrupp, gå gärna med i den!

Att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen ME är en viktig uppgift för föreningen. Vi för dialog med sjukvård och politiker i regionerna för att visa på ME-patienternas speciella behov av vård. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Om oss

Styrelse
Ordförande: 
Vice ordförande: 
Kassör: 
Sekreterare: 
Ledamot: 
Ledamot: 
Ledamot: 

Suppleant: 
Suppleant: 

Övriga förtroendevalda
Revisor: 
Revisorssuppleant: 

Valberedning: 
Valberedning: 

Engagera dig

Tillsammans kan vi göra skillnad. Vi ser gärna att fler anhöriga engagerar sig men självklart är även de som själva har ME välkomna att engagera sig i stort som smått, allt efter förmåga.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

RME Kalmar

Org.nr: 802517-9329

kalmar@rme.nu

Medlemsverksamhet

Fikaträffar i Kalmar län
kalmar@rme.nu

Sociala medier

Facebookgrupper
RME Kalmar 

RME I SYDOST