Search
Close this search box.
RME Norr

RME Norr

RME Norr är en lokalt förankrad, ideell patientförening ansluten till Riksförbundet för ME-patienter, med verksamhetsområde i Norrland

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening.

Redan medlem?
Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Norr.

Byte av regionförening

Aktiviteter

There are currently no events.

Vårt arbete

Vi arbetar för att stödja patienter med ME och deras anhöriga.

En annan uppgift vi har är att följa den internationella forskningen och öka medvetenheten om sjukdomen ME hos vårdgivare, myndigheter och allmänhet.

Vi bjuder in till fikaträffar där alla medlemmar och deras anhöriga är välkomna.

Inbjudan skickas ut till medlemmar via e-post, publiceras i Facebookgruppen och aviseras här på hemsidan. Det är även möjligt att delta digitalt.

Följ oss gärna på våra sociala medier för att få extra påminnelser om våra aktiviteter och vara en del i vår gemenskap.

En viktig uppgift är att genom en förtroendefull dialog med vårdgivare och myndigheter öka medvetenheten hos dessa om vilken svår och funktionsnedsättande sjukdom ME är och vilket stöd patientgruppen behöver. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Vårt arbete är långsiktigt och vi hoppas att den internationella synen på sjukdomen ska få ligga till grund för hur vi ser på den även här i Sverige.

Om oss

Styrelse
Ordförande: 
Vice ordförande: 
Kassör: 
Sekreterare: 
Ledamot: 
Ledamot: 
Ledamot: 

Suppleant: 
Suppleant: 

Övriga förtroendevalda
Revisor: 
Revisorssuppleant: 

Valberedning: 
Valberedning: 

Engagera dig

Tillsammans kan vi göra skillnad. Vi ser gärna att fler anhöriga engagerar sig men självklart är även de som själva har ME välkomna att engagera sig i stort som smått, allt efter förmåga.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

RME Norr
c/o Lotta Rova
Stormvägen 93
976 34 Luleå

Org.nr: 888000-7730

norr@rme.nu

070-679 40 12, Lotta Rova, Norrbotten
073-585 33 00, Björn Hedman, Västerbotten

Medlemsverksamhet

Sociala medier

Facebookgrupp
RME Norr