Search
Close this search box.

Material för nedladdning

Läkarmaterial

ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners, 2014
Primer for Clinical Practitioners
Svensk sammanfattning

Översikt kunskapsläget ME/CFS, 2023
Kunskapsfronten inom ME-fältet

Utredning och behandling av ME/CFS, 2023
Klinisk handläggning av ME/CFS

Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS
viss.nu

Diagnos och behandling

Kliniska prövningar gällande ME/CFS, 2024
Framsteg inom forskning och behandling: En översikt över genomförda kliniska prövningar gällande ME/CFS, samt framtidsperspektiv

Interventioner vid ME/CFS, 2023
Interventioner vid ME/CFS baserat på symtom

Behandling av ME/CFS, 2023 
Behandling av Myalgisk Encephalomyelit/Chronic  Fatigue Syndrome (ME/CFS)

ME/CFS Essentials of diagnosis and management, 2021
Essentials of Diagnosis and  Management

Diagnoskriterier ME/CFS (Kanada), 2022
Diagnoskriterier

Krysslista över Kanadakriterierna ME/CFS, 2003
Krysslista

Krysslista över Kanadakriterierna ME/CFS, 2003
Svensk översättning
Krysslista_svensk översättning

Diagnosis and management of ME/CFS, 2023
Diagnosis and Management of Myalgic
Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome

Diagnosing and treating ME/CFS, 2020
Diagnosing and treating ME/CFS

Pediatric Primer (Frontiers in Pediatrics), 2017
ME/CFS Diagnosis and Management in Young People: A primer

CDC – Centers for Disease Control and Prevention
ME/CFS in Children via cdc.gov

Anestesi till patienter med ME/CFS, 2020
Anestesi vid ME/CFS

Rapporter

Kanadarapporten, 2003
Kanadarapporten

Översikt över Kanadarapporten, 2005
Kanadarapporten, översikt

IOM-rapporten, 2015
IOM-rapporten

PEM

RME:s faktablad om PEM, 2020
Faktablad om PEM

RME:s informationsfolder PEM 2024
Informationsfolder PEM

Funktionsnedsättning och prognos vid ME

Fakta och referenser gällande funktionsnedsättning och prognos vid ME/CFS, 2020
Funktionsnedsättning och prognos vid ME/CFS

Pacing

Pacing and Management Guide, 2021
Svensk översättning:
Pacing och hjälp att hantera livet med ME/CFS

RME:s pacingskola, 2018
Pacingskola

Managing Your Energy Envelope, 2009
Managing Your Energy Envelope
Svensk översättning:
Att hushålla med sitt energikonto

Step-by-step improvement, 2009
Step-by-Step Improvement
Svensk översättning:
Att leva med ME/CFS

Riktlinjer

Från RME

Informationsblad riktat till arbetsterapeuter, 2023
Arbetsterapi och ME/CFS

RME:s informationsfolder, 2018
Informationsfolder

RME enkätrapport, 2007-2008
…som något katten släpat in

RME:s medlemsenkät, 2018-2019
Medan livet går förbi

Bärarkort för ME-patienter vid läkarbesök, 2019
I mötet med en ME-patient

Socialmedicinsk tidskrift, 2016
Medan livet går förbi