Search
Close this search box.

Forskning

Under de senaste åren har forskningen om ME gått snabbt framåt. Det som tidigare var ett fält av små, isolerade studier börjar nu bli ett sammanhängande forskningsområde.

Forskare i forskningsmiljö

Stöd för forskning

Hoppet om en bättre framtid för våra medlemmar är starkt kopplad till den forskning som bedrivs. Men forskning är, som alla vet, inte gratis.

RME är landets största patientförening för ME-sjuka. Under de senaste tre åren har vi med hjälp av både medlemmar och funktionärer samlat in nästan två miljoner kronor, som delats ut till forskare med en biomedicinsk utgångspunkt för sitt arbete.

I jämförelse med forskningen om andra sjukdomar är dock ME-forskningen fortfarande kraftigt underfinansierad och i Sverige är de offentliga anslagen närmast försumbara.

Internationellt

Ett alltmer omfattande internationellt samarbete mellan forskare och institutioner och med ökande finansiering, framför allt i USA genom anslag såväl från från NIH (National Institutes of Health) och från ideella organisationer som till exempel OMF (Open Medicine Foundation) och SMCI (Solve ME/CFS Initiative), har stora och avancerade studier blivit möjliga.

Open Medicine Foundation (omf.ngo)

Det finns inom den internationella forskarvärlden en påtaglig optimism om att sjukdomsmekanismer ska kunna kartläggas och behandlingsmetoder utvecklas.

Publik vid en föreläsning

Invest in ME

Varje år anordnar organisationen Invest in ME en stor forskningskonferens. RME har varje år representanter på plats under konferensen och våra medlemmar får under hösten en sammanfattning av vad som kommit upp. Konferensen går också att följa live via nätet. 

Invest in ME Research