Forskning

nystorforskning

Forskning

Under de senaste åren har forskningen om ME/CFS gått snabbt framåt. Det som tidigare var ett fält av små, isolerade studier börjar nu bli ett sammanhängande forskningsområde.

Ett alltmer omfattande internationellt samarbete mellan forskare och institutioner och med ökande finansiering, framför allt i USA genom anslag såväl från från NIH (National Institutes of Health) och från ideella organisationer som t.ex. OMF (Open Medicine Foundation) och SMCI (Solve ME/CFS Initiative), har stora och avancerade studier blivit möjliga.

Det finns inom den internationella forskarvärlden en påtaglig optimism om att sjukdomsmekanismer ska kunna kartläggas och behandlingsmetoder utvecklas.

I jämförelse med forskningen om andra sjukdomar är dock ME/CFS-forskningen fortfarande kraftigt underfinansierad och i Sverige är de offentliga anslagen närmast försumbara.

Gå gärna vidare in på sidorna om forskning, se föredrag, läs senaste nytt och beställ information.

Mer att läsa

Invest in ME

I månadsskiftet maj/juni varje år anordnar organisationen Invest in ME en stor forskningskonferens. RME har varje år representanter på plats under konferensen och våra medlemmar får under hösten en sammanfattning av vad som kommit upp. Konferensen går också att följa live via nätet. 

ME/CFS-dagarna

RME anordnar varje år i oktober en konferens kring ME/CFS. Konferenserna har olika tema varje år och målgruppen är bland annat vårdpersonal.

Konferenserna går att se live via vår hemsida och spelas också in.

Mer information och tidigare års konferenser finns här.

Länkar till mer information

Open Medicine Foundation

Senast från Twitter

Senast från facebook

Viktig information om forskningen: Jonas Bergquist meddelar att studien ännu bara är på planeringsstadiet, men när den kommer igång så kommer i första hand svenska patienter att inkluderas. Jonas får väldigt många telefonsamtal och mail om den här studien, men behöver nu koncentrera sig på de patienter som blivit svårt sjuka av Covid-19 och kanske utvecklar ME.
#rmesverige #mecfs #openmedicinefoundation #forskningommecfs #maymomentum

Läs mer om forskningen här: https://bos.etapestry.com/prod/viewEmailAsPage.do/…
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Dr Björn Bragée har blivit kontaktad av Uppdrag Granskning och dom undrar hur personer med ME/CFS upplever deras kontakt med Försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Mer info i deras inlägg i hur du deltar i denna undersökning.Har du ME/CFS eller har den diagnosen varit aktuell vid sjukskrivning så kan du hjälpa till i en anonym enkät om sjukskrivning vid sådana symptom.
Jag har nämligen blivit kontaktad av SVT Uppdrag Granskning som undrar hur patienter med ME/CFS upplever kontakten med försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Det är bra att detta belyses seriöst både av dem som har goda och andra erfarenheter av sjukskrivningar under tiden med denna diagnos. Enkäten består av 20 snabba frågor om din personliga upplevelse och du är helt anonym, utan möjlighet att identifieras vare sig av oss eller UG. Obs om du tidigare svarat på enkäten som patient på Bragée ME-center skall du inte svara igen.

Klicka på länken: https://sv.research.net/r/GFTLWPG

Dr Björn Bragée
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X