Forskning

nystorforskning

Forskning

Under de senaste åren har forskningen om ME/CFS gått snabbt framåt. Det som tidigare var ett fält av små, isolerade studier börjar nu bli ett sammanhängande forskningsområde.

Ett alltmer omfattande internationellt samarbete mellan forskare och institutioner och med ökande finansiering, framför allt i USA genom anslag såväl från från NIH (National Institutes of Health) och från ideella organisationer som t.ex. OMF (Open Medicine Foundation) och SMCI (Solve ME/CFS Initiative), har stora och avancerade studier blivit möjliga.

Det finns inom den internationella forskarvärlden en påtaglig optimism om att sjukdomsmekanismer ska kunna kartläggas och behandlingsmetoder utvecklas.

I jämförelse med forskningen om andra sjukdomar är dock ME/CFS-forskningen fortfarande kraftigt underfinansierad och i Sverige är de offentliga anslagen närmast försumbara.

Gå gärna vidare in på sidorna om forskning, se föredrag, läs senaste nytt och beställ information.

Mer att läsa

Invest in ME

I månadsskiftet maj/juni varje år anordnar organisationen Invest in ME en stor forskningskonferens. RME har varje år representanter på plats under konferensen och våra medlemmar får under hösten en sammanfattning av vad som kommit upp. Konferensen går också att följa live via nätet. 

ME/CFS-dagarna

RME anordnar varje år i oktober en konferens kring ME/CFS. Konferenserna har olika tema varje år och målgruppen är bland annat vårdpersonal.

Konferenserna går att se live via vår hemsida och spelas också in.

Mer information och tidigare års konferenser finns här.

Länkar till mer information

Open Medicine Foundation

Senast från Twitter

Senast från facebook

Foton från tidslinjenOMF would like to thank RME Skåne for organizing and hosting the 2020 virtual RME Annual ME/CFS Conference, taking place on October 14, 2020.

These important meetings bring together leading researchers and clinicians focused on Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS). The aim of the meeting is to provide opportunities for discussion and information about on-going research and clinical development. We are so grateful for RME's ongoing support of this critical research into ME/CFS.

Ron Davis, PhD and Jonas Bergquist, MD, PhD virtually presented at this years' conference.

Watch Dr. Davis' presentation on M/CFS research and development of diagnostic tools in English here: https://bit.ly/3o7aXjG

Watch Dr. Bergquist's presentation on the relationship between COVID-19 and ME/CFS in Swedish here: https://bit.ly/2HdLx2O
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X