Skip to content

Medlemssidor

banner_medlem

Välkommen till medlemssidorna

Inloggning

Logga in här till höger med den e-postadress som finns i vårt medlemsregister. Första gången du loggar in måste du börja med att skapa ett lösenord. Det gör du på samma sätt som när du glömt ditt lösenord.

Medlemsprofil

Under Min profil kan du bl a kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter, se om din medlemsavgift är betald och när ditt medlemskap löper ut.  

På medlemssidorna finns även ett kontaktformulär där du kan anmäla ändringar och ställa frågor om det mesta.

Det går givetvis bra att mejla in adressändringar till medlemsservice@rme.nu eller att ringa oss på telefon 031-15 58 99

Om du skulle stöta på problem i samband med inloggningen är vi tacksamma om du meddelar oss genom att mejla medlemsservice@rme.nu. Beskriv så noga som möjligt hur det går fel, t ex genom att filma förloppet.

 

 

 

Material för nedladdning

Läkarmaterialet

Översikt kunskapsläget (pdf)
Sammanställt av RME, oktober 2021

2021 Kunskapsfronten inom ME-fältet

Utredning och behandling av ME/CFS (pdf)
Sammanställt av RME, september 2021

2021 Klinisk handlaggning av Myalgisk ¨ Encephalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome(ME/CFS)

Kanadakriterierna – för ifyllnad (pdf)

“Kryssversion” av Kanada-kriterierna

ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
IACFS/ME, 2014

Primer for Clinical Practitioners

Sammanfattning på svenska av ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
Framtagen i RME:s regi och godkänd av IACFS/ME

Svensk sammanfattning av Primer for Clinical Practitioners

Mer information om diagnos och behandling

Diagnosing and treating ME/CFS (pdf)
 U.S. ME/CFS Clinician Coalition, 2020

Diagnosing and treating ME/CFS

Pediatric Primer (pdf)
Rowe et al. Front Pediatr. 2017 Jun 19; 5:121

Pediatric Primer

Länk till Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Övrigt

RME:s informationsfolder – för utskrift (pdf)

RME:s Informationsfolder (2018)

RME:s medlemsenkät (pdf)

Att (försöka) leva med ME/CFS RME:s medlemsenkät 2018-2019

Bärarkort för ME-patienter – för utskrift (pdf)
Liten folder med information om hur ME-patienter behöver stöd vid läkarbesök.

RME:s bärarkort

Inloggning medlemssidor

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X