Sök
Stäng denna sökruta.
RME Skåne

RME Skåne

RME Skåne är en lokalt förankrad, ideell patientförening ansluten till Riksförbundet för ME-patienter, med verksamhetsområde i Skåne. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening.

Redan medlem?
Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Skåne.

Byte av regionförening

Vårt arbete

Vi arbetar för att stödja patienter med ME och deras anhöriga.

En annan uppgift vi har är att följa den internationella forskningen och öka medvetenheten om sjukdomen ME hos vårdgivare, myndigheter och allmänhet.

Vår ambition är att fungera som ett stöd för varandra och våra anhöriga. Den bristfälliga kunskap kring sjukdomen och förståelse för dess konsekvenser, som hittills ofta rått inom både sjukvården och samhället i stort, gör att vi kan känna det extra angeläget att få träffa andra i samma situation.

Vi bjuder in till fikaträffar där alla medlemmar och deras anhöriga är välkomna.

Inbjudan skickas ut till medlemmar via e-post, publiceras i Facebookgruppen och aviseras här på hemsidan. Det är även möjligt att delta digitalt.

Följ oss gärna på våra sociala medier för att få extra påminnelser om våra aktiviteter och vara en del i vår gemenskap.

På den öppna Facebooksidan lägger vi ut aktuell information.

För att gå med i den slutna Facebookgruppen, skicka e-post till facebook.ska@rme.nu 

Vi samlar och sprider information om sjukdomen. Vi strävar efter att hålla oss à jour med den internationella medicinska forskningen på området, följa mediedebatten samt vad som framkommer vid internationella konferenser, för att delge våra medlemmar och andra berörda aktuella rön och nyheter.

Vi verkar för en förbättrad sjukvård. Genom en dialog med vårdgivare, sjukvårdspolitiker och myndigheter på det lokala planet försöker vi verka för en förbättrad sjukvård för patienter med ME i Skåne. Vi vill också se att sjukförsäkringsprocesserna hos Försäkringskassan anpassas till den enskildes och sjukdomens verkliga funktionsnedsättning.

Om oss

Styrelse
Ordförande: 
Vice ordförande: 
Kassör: 
Sekreterare: 
Ledamot: 
Ledamot: 
Ledamot: 

Suppleant: 
Suppleant: 

Övriga förtroendevalda
Revisor: 
Revisorssuppleant: 

Valberedning: 
Valberedning: 

EDS Skåne
RME Skåne har möten med EDS Skåne där de utbyter erfarenheter och försöker hjälpa varandra

Funktionsrätt Skåne

Föreningen Paraplyet
RME Skåne är sk skåpförening hos Föreningen Paraplyet och har även sin postadress dit

Malmö mot Diskriminering
RME Skåne är medlemmar fram till årsskiftet 2022/2023

Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland
RME Skåne har kurser ihop med SV Skåneland

Engagera dig

Tillsammans kan vi göra skillnad. Vi ser gärna att fler anhöriga engagerar sig men självklart är även de som själva har ME välkomna att engagera sig i stort som smått, allt efter förmåga.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

RME Skåne
Industrigatan 33
212 28 Malmö

Org.nr: 802441-4057

skane@rme.nu

070-688 77 67, Conny Stålnacke

Det snabbaste sättet att nå oss är via e-post.

Medlemsverksamhet

Stödgrupp Helsingborg
skane@rme.nu

Sociala medier

Facebooksida
RME Skåne

Facebookgrupp
RME Skåne