Sök
Stäng denna sökruta.
RME Östergötland

RME Östergötland

RME Östergötland är en lokalt förankrad, ideell patientförening ansluten till Riksförbundet för ME-patienter, med verksamhetsområde i Östergötland. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening.

Redan medlem?
Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Östergötland.

Byte av regionförening

Vårt arbete

Vi arbetar för att stödja patienter med ME och deras anhöriga.

En annan uppgift vi har är att följa den internationella forskningen och öka medvetenheten om sjukdomen ME hos vårdgivare, myndigheter och allmänhet.

Kunskapsluckorna hos beslutsfattare, vårdpersonal, myndigheter och allmänhet behöver fyllas och regionpolitiker måste ge förutsättningar för en fungerande och rättvis vård på hemmaplan.

Vi bjuder in till fikaträffar en gång i månaden under terminerna, då medlemmar och andra kan mötas – digitalt eller fysiskt – och dela erfarenheter med varandra. Ungefär lika ofta skickar vi ut ett medlemsbrev.

Ibland genomför vi informationsaktioner och erbjuder föreläsningar på olika teman. Allt i den mån vi hinner och orkar, eftersom också större delen av styrelsens ledamöter varje dag kämpar med sjukdomen. Därför är alla som kan dra minsta strå till stacken välkomna!

Behöver du en medföljare?
Det är bra att inte vara ensam i kontakterna med vård och myndigheter.

Om du behöver stöd kan någon i styrelsen om möjligt följa med dig på mötet och/eller diskutera situationen tillsammans med dig. Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!

Följ oss gärna på våra sociala medier för att få extra påminnelser om våra aktiviteter och vara en del i vår gemenskap.

Vi har en publik Facebooksida där inbjudningar till fikaträffar mm läggs upp.

Det finns även en sluten Facebookgrupp för social samvaro och informationsspridning, liksom möjligheter att få stöd i kontakten med vård och myndigheter.

Att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen ME är en viktig uppgift för föreningen. Vi för dialog med sjukvård och politiker i regionerna för att visa på ME-patienternas speciella behov av vård. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Vår vårdförbättringsgrupp försöker upprätthålla en dialog med regionledning och politiker och vi hoppas att det arbetet kan ge dessa en ökad medvetenhet om vilken svår och funktionsnedsättande sjukdom ME är.

Om oss

Styrelse
Ordförande: 
Vice ordförande: 
Kassör: 
Sekreterare: 
Ledamot: 
Ledamot: 
Ledamot: 

Suppleant: 
Suppleant: 

Övriga förtroendevalda
Revisor: 
Revisorssuppleant: 

Valberedning: 
Valberedning:  

Engagera dig

Tillsammans kan vi göra skillnad. Vi ser gärna att fler anhöriga engagerar sig men självklart är även de som själva har ME välkomna att engagera sig i stort som smått, allt efter förmåga.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt

RME Östergötland
c/o Tina Andersson
Båtbyggarvägen 85
618 93 Kolmården

Org.nr: 802466-9346

ostergotland@rme.nu

Tina Andersson, ordförande
070-830 86 66

Christoffer Esping, kassör
christoffer.esping@rme.nu

Jenny Weber (om barn och unga)
073-803 01 25

Medlemsverksamhet

Fikaträffar i Östergötland
ostergotland@rme.nu

Sociala medier