PEM

NYSTOR_SKO

PEM – Post exertional malaise

PEM räknas som huvudsymptomet vid ME, på svenska översätts det till ansträngningsutlöst försämring.

När man nyligen har insjuknat kan det vara svårt att själv förstå hur PEM fungerar, påverkar ens mående och vad man kan göra för att undvika tillståndet. Det kan också vara svårt att få förståelse för PEM, på grund av brist på information och kunskap.

På den här sidan har vi därför samlat information. Här finns länkar till aktuell forskning och artiklar och filmer som beskriver PEM.

Vi har också tagit fram ett faktablad som går att ladda ner och skriva ut. Det riktar sig till yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg som vill veta mer. Det är också tänkt att du som ME-patient ska kunna ta med dig det informationsbladet till dina vårdkontakter, eller i samtal med andra myndigheter, för att öka för förståelsen för PEM och hur det påverkar sjukdomen.

Faktablad om PEM

Ytterligare en folder är på gång och kommer att presenteras här  på sidan då den är klar. Den kommer i huvudsak att rikta sig till anhöriga, vänner eller andra som vill få en grundförståelse för hur PEM påverkar. 

Mer att läsa

ME/CFS-dagarna

Årets ME/CFS-dagar, som äger rum den 13–15 oktober kommer att ha fokus på PEM, diagnos och barn och unga. Bland föreläsarna finns Betsy Keller, Ithaca college, NY och Kristian Sommerfelt, universitetet i Bergen. Ron Davis kommer att redogöra för den senaste forskningen i sitt Stanford-team via video.

Läs mer: https://rme.nu/reservera-dagen-for-arets-me-cfs-dagar/

Pacing

Pacing är en teknik som hjälper den som är sjuk att hitta och hålla sig inom dina energigränser, ett effektivt sätt att undvika att få PEM.

Här kan du läsa mer om pacing

Fler sidor att läsa

Länkar till mer information

PEM – the basics

Senast från Twitter

Senast från facebook

‪Inom ME-forskningen sker många nya upptäckter som vi på sikt hoppas kunna leda till biomarkörer och lättare diagnostisering och hopp om bot. Hjälp till du med!‬ ... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Intervju med Jonas Bergquist om arbetet med uppföljning av svårt sjuka Covid-19-patienter.In case you missed it: OMF-funded study on COVID-19 is in the news...

Read this on OMF's website to find links to each news article: https://bit.ly/3ekPkXQ

OMF & the OMF-funded study on COVID-19 and ME/CFS have recently been featured in Vox and The Washington Post.

Other news sources, such as The Atlantic & Health Affairs, have also highlighted the risk of COVID-19 causing debilitating long-term fatigue after patients recover from the acute phase of their disease, identifying the novel virus as a possible trigger for ME/CFS.

In doing so, Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS), a hidden and often misunderstood illness, has been brought directly into the spotlight.

In response to this pressing concern, U.S. Congressman Jamie Raskin introduced new legislation that would expand NIH funding to address post-viral diseases, including ME/CFS in the wake of the COVID-19 pandemic.

In his press release, Raskin states, “We cannot let the number of ME/CFS cases rise due to a lack of research & understanding. As we battle COVID-19, this critical legislation will help us respond to the ME/CFS hidden health crisis.”

The underlying message of the new articles & legislation is the same: We must take immediate action by driving critical research into COVID-19’s sequela so we can ascertain whether COVID-19 converts to ME/CFS, carefully studying the molecular transformation if it occurs.

OMF is proud to be supporting an effort to understand this possible transformation with a multi-year collaborative project to unlock the triggering mechanisms of ME/CFS revealed through the study of post-COVID-19 patients.

The world is now intensely focused on COVID-19 & the consequential risk of ME/CFS. OMF remains committed to using this pandemic as a window of opportunity to gain better understanding of ME/CFS so we may find treatments & a cure for millions suffering from this disease, and the many more who may develop it in the aftermath of COVID-19.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X