PEM

NYSTOR_SKO

PEM – Post exertional malaise

PEM räknas som huvudsymptomet vid ME, på svenska översätts det till ansträngningsutlöst försämring.

När man nyligen har insjuknat kan det vara svårt att själv förstå hur PEM fungerar, påverkar ens mående och vad man kan göra för att undvika tillståndet. Det kan också vara svårt att få förståelse för PEM, på grund av brist på information och kunskap.

På den här sidan har vi därför samlat information. Här finns länkar till aktuell forskning och artiklar och filmer som beskriver PEM.

Vi har också tagit fram ett faktablad som går att ladda ner och skriva ut. Det riktar sig till yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg som vill veta mer. Det är också tänkt att du som ME-patient ska kunna ta med dig det informationsbladet till dina vårdkontakter, eller i samtal med andra myndigheter, för att öka för förståelsen för PEM och hur det påverkar sjukdomen.

FAKTABLAD OM PEM

 

Ytterligare en folder är på gång och kommer att presenteras här  på sidan då den är klar. Den kommer i huvudsak att rikta sig till anhöriga, vänner eller andra som vill få en grundförståelse för hur PEM påverkar. 

Mer att läsa

ME/CFS-dagarna

Årets ME/CFS-dagar, som äger rum den 13–15 oktober kommer att ha fokus på PEM, diagnos och barn och unga. Bland föreläsarna finns Betsy Keller, Ithaca college, NY och Kristian Sommerfelt, universitetet i Bergen. Ron Davis kommer att redogöra för den senaste forskningen i sitt Stanford-team via video.

Läs mer: https://rme.nu/reservera-dagen-for-arets-me-cfs-dagar/

Pacing

Pacing är en teknik som hjälper den som är sjuk att hitta och hålla sig inom dina energigränser, ett effektivt sätt att undvika att få PEM.

Här kan du läsa mer om pacing

Fler sidor att läsa

Länkar till mer information

PEM – the basics

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X