Skip to content

RME Konferenser

nystorforskning

Professionen och patienterna. Ett partnerskap att vårda

Borde inte Sveriges största ME/CFS-konferens arrangeras av sjukvårdens aktörer? Varför lämnas inte fler avtryck i vårdens kollektiva medvetande när ME-forskningen växer i omfattning runt om i världen för varje år som går? När kommer det stora kunskapslyftet? Och vem ska ta initiativet?

När vi som patientförening gång på gång ser att många vårdaktörer inte ligger i fas med modern forskning och klinisk erfarenhet försöker vi dra vårt strå till stacken genom att lyfta aktuell och spännande forskning. För femtonde året i rad gör vi vårt bästa för att synliggöra ME-patienternas vardag under vår årliga konferens.

Vi hoppas att alla yrkesverksamma som möter ME-sjuka i arbetslivet, på mottagningar och avdelningar runt om i landet, ska känna sig välkomna till ME-konferensen i oktober! Programmet kretsar kring bredden, och variationen, av symtom och funktionsnedsättningar hos patienterna. ME/CFS har många olika ansikten. Det har vårdgivarna också. Alla är inte stöpta i samma form. Därför tror vi att vi tillsammans med framåtsträvande vårdgivare kan forma ett starkare partnerskap – baserad på vetenskap och våra gemensamma erfarenheter. Ett partnerskap där målsättningen är ökad kunskap och ett bättre utbyte mellan patienterna och professionen.

Sjukdomens många ansikten – en konferens om ME

 • Sjukdomsmekanismer vid ME/CFS
  Øystein Fluge, Haukelands universitetssjukhus, Bergen
 • Störd energimetabolism vid ME/CFS
  Karl Johan Tronstad, Universitetet i Bergen
 • Dysautonomi vid ME/CFS och postcovid
  Peter Rowe, Johns Hopkins University School of Medicine, USA
 • Sambandet mellan hypermobil EDS (Ehlers-Danlos syndrom) och ME/CFS
  Peter Rowe (se ovan)
 • The New NICE Guideline for ME/CFS: Following the Science
  Brian Hughes, National University of Ireland
 • Paneuropeisk patientenkät – resultat och slutsatser
  Trude Schei, biträdande generalsekreterare Norges ME-forening

Datum

Sista anmälningsdag 5 oktober!

12 oktober kl. 13-17
Landstingshuset
Hantverkargatan 45, Stockholm
(fysisk samt digital konferens)

Inbjudan (PDF, 176 KB)

13 oktober kl. 13-17
Quality Hotel View
Hyllie Stationstorg 29, Malmö
(fysisk konferens)

Inbjudan (PDF, 172 KB)

Deltagaravgifter

Ordinarie biljett
Fysisk konferens 695 kronor
Digital konferens 695 kronor

Studenter vid högskola/universitet
Fysisk konferens 50 kronor
Digital konferens gratis

Medlemmar i RME
Fysisk konferens 50 kronor
Digital konferens gratis

Medlemmar i RME får delta i mån av plats.

Media/press: vänligen kontakta RME:s förbundsordförande Kerstin Heiling

Kontakt: Ordförande Kerstin Heiling, e-post konferens@rme.nu

Vad är ME/CFS-dagarna?

Ett av RME:s huvudsyften är att sprida kunskap och information om ME/CFS. Detta gör vi bland annat genom att arrangera årligt återkommande konferenser och möten under tre intensiva dagar i mitten av oktober. Konferenserna anordnas i Stockholm och på ytterligare en ort som varierar år från år. I samband med konferensdagarna genomförs även ett runda-bordsmöte för utvalda forskare och läkare.

Ett urval av tidigare konferenser går att se via länkar längre ner på sidan. Målgruppen är i första hand personal från sjukvård, politiker och media. Om du vill få en inbjudan till kommande konferenser kan du anmäla dig här.

Beställ materialet efter avslutad konferens

Om du vill ha årets konferensmaterial – maila till

X