Skip to content

RME Konferenser

nystorforskning

Forskningen föder nytt hopp

Hoppet om en bättre framtid för våra medlemmar är starkt kopplad till den forskning som bedrivs. Men forskning är, som alla vet, inte gratis. RME är landets största patientförening för ME/CFS-sjuka. Under de senaste tre åren har vi med hjälp av både medlemmar och funktionärer samlat in nästan två miljoner kronor, som delats ut till forskare med en biomedicinsk utgångspunkt för sitt arbete.

Ett av förbundets huvudsyften är att sprida kunskap om sjukdomen. Det gör vi bland annat genom den stora nationella konferensen som går av stapeln i oktober varje år. Konferensen har hög prioritet – och vi bevakar ständigt den senaste utvecklingen inom fältet och relaterad klinisk verksamhet.

Arbetet med förberedelserna inför våra konferensdagar pågår hela året. Vi tackar alla som visat intresse för den senaste konferensen ”Sjukdomens många ansikten”, som anordnades för 15:e året i rad!

Inspelningarna från höstens konferens ligger på YouTube (klicka på ”Tidigare konferenser” för att komma vidare). Programmet för kommande höst presenteras här på hemsidan innan sommaren. Ambitionen är att även fortsättningsvis kunna bjuda på inspiration, nya insikter och kunskap som känns relevant för alla som arbetar med vårdfrågor.

Välkommen åter!

P.S. Vill du ha en inbjudan till 2023 års konferens? Klicka här

Media/press: vänligen kontakta RME:s förbundsordförande Kerstin Heiling

Kontakt: Ordförande Kerstin Heiling, e-post konferens@rme.nu

Vad är ME/CFS-dagarna?

Ett av RME:s huvudsyften är att sprida kunskap och information om ME/CFS. Detta gör vi bland annat genom att arrangera årligt återkommande konferenser och möten under tre intensiva dagar i mitten av oktober. Konferenserna anordnas i Stockholm och på ytterligare en ort som varierar år från år. I samband med konferensdagarna genomförs även ett runda-bordsmöte för utvalda forskare och läkare.

Ett urval av tidigare konferenser går att se via länkar längre ner på sidan. Målgruppen är i första hand personal från sjukvård, politiker och media. Om du vill få en inbjudan till kommande konferenser kan du anmäla dig här.

Beställ materialet efter avslutad konferens

Om du vill ha årets konferensmaterial – maila till

X