Search
Close this search box.
Utskottet Barn och Unga söker förstärkning

Utskottet Barn och unga söker förstärkning

Utskottet Barn och unga söker just nu förstärkning till vår utbildningsgrupp. Vi strävar efter att 2-3 gånger per termin kunna erbjuda en två timmar lång online-kurs som bygger på ett norskt material vid namn Verktygslådan. Kurserna riktar sig till personal inom skolan och syftar till att visa vilka anpassningar som kan och bör göras för elever med ME. Det finns tydliga ramar och instruktioner för hur kursen ska utformas/vad som ska sägas. Hela kursen bygger på förinspelade informationsfilmer.

Vi söker främst personer med medicinsk/psykiatrisk eller pedagogisk bakgrund, detta för att kunna möta både frågor som berör skolvärlden, men också vanliga föreställningar avseende ME ur ett medicinskt perspektiv. Kurs-tillfällena brukar arrangeras vid eftermiddagstid.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss på: maria.broberg@rme.nu