Search
Close this search box.

RME:s arbetskonferens 26-28 januari 2024

 

Under helgen (26-28 jan) har RME hållit en arbetskonferens där förbundsstyrelsen tillsammans med representanter från våra regionföreningar samlades på Welcome Hotel i Stockholm. De som inte kunde närvara fysiskt deltog via Zoom.

Helgen innehöll många intressanta diskussioner och idéer. Fokus låg på påverkansfrågor och kommunikationsstrategi. Vår kommunikatör ledde en workshop där vi bland annat reflekterade över aktuellt läge, satte mål för vår externa kommunikation samt diskuterade budskap för att nå dessa mål. Nästa steg blir att planera aktiviteter för att uppnå våra kommunikationsmål.

 

 

Under konferensen höll även förbundsordförande Jenny Lundgren en presentation om påverkansarbete kring vården med temat ”Vad hände ME(d) vården?”.Vice ordförande Sture Eriksson talade om dagens vårdstrukturer och hur dessa påverkar situationen för ME-sjuka. Dessa presentationer med efterföljande diskussion gav oss tid att reflektera kring hur regionerna kan arbeta för att påverka vårdsituationen, och vilket stöd de behöver från förbundet.

Trots det intensiva arbetet under helgen fanns även tid att umgås, och vi delade mycket skratt men även tårar. Att mötas fysiskt och känna gemenskap stärker vårt samarbete, helgen bidrog därför till ny energi för det fortsatta arbetet.