Search
Close this search box.

RME Stockholm och påverkansarbetet


Den 13/6 hade vi ett samtal med Akademiskt specialistcentrums verksamhetschef.
Som patientförening behöver vi förstå vilka vägar som är möjliga i vårt påverkansarbete och med det måste vi bygga vår egen kunskap om hur vissa verksamheter är uppbyggda. Det var ett trevligt och upplysande samtal som vi behöver reflektera över hur det kan hjälpa oss i vårt framtida arbete för en bättre vård för oss ME-patienter.Idag den 14/6 hölls årets tredje möte med sektionschefen för Mottagning Postinfektiösa sjukdomar, Karolinska sjukhuset, Huddinge.


De har upplevt en mycket trög uppstart då avtalet med förhandlingar från ett temporärt till ett fast uppdrag tagit mer tid än man trott.
Man upplever ett fortsatt stort inflöde av remisser och har en väntetid på ca 5-6 månader i dagsläget.

Just nu finns två heltidsläkare aktiva som efter sommaren blir fyra. Man har också äntligen fått tillbaka en fysioterapeut på mottagningen. Ytterligare en fysioterapeut kommer ta plats efter sommaren, bägge då på deltid.Mottagningen kommer ha stängt under v. 29-32, med några få undantag.RME Stockholm lyfte problematiken med förskrivningar av de vanligaste läkemedlen som skrivits ut under senare år och som nu vägras av primärvården. Mottagningen lovade titta närmare på detta då vi fått indikationer på att man inte väljer att rekommendera en fortsatt utskrivning från tidigare specialistmottagning.RME Stockholms informationsfoldrar kommer levereras till mottagningen veckan efter midsommar!