RME Väst

Välkommen till RME Väst

RME Väst är en regionalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter. Våra områden omfattar Västra Götaland, Värmland och Dalarna. 

Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga.

Vi strävar också efter att följa den internationella forskningen på området för att kunna delge våra medlemmar vad som sker på det området världen över. Arbetar för att öka medvetenheten om sjukdomen## En annan viktig uppgift är att genom en förtroendefull dialog med vårdgivare och myndigheter öka medvetenheten hos dessa om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS är.

Vårt arbete är mycket långsiktigt och vi hoppas att den internationella synen på sjukdomen ska få ligga till grund för hur vi ser på den även här i Sverige.

Kontakt

RME Väst

Mellangatan 1

413 01 Göteborg

E-post: vast@rme.nu

Telefon (OBS! Nytt nummer): 079-337 85 10

(V g lämna ett meddelande på vår telefonsvarare. För närvarande har vi inga fasta telefontider.)

Aktiviteter

just nu finns inga aktiviteter

Mer information

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Senast från Twitter

Senast från facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X