Skip to content

RME Väst

Välkommen till RME Väst

Munkängarna, Kinnekulle. Foto: Elenor Bengtsson

RME Väst är en regionalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter. Våra områden omfattar Västra Götaland och Värmland. 

Vi arbetar för att stödja patienter som har ME/CFS och deras anhöriga.

Vi arbetar även med att följa den internationella forskningen och öka medvetenheten om sjukdomen ME/CFS hos vårdgivare, myndigheter och allmänhet.

En viktig uppgift för oss är vården för ME-sjuka och vi försöker aktivt följa och påverka vad som sker på detta område. Vi arbetar för goda kontakter med såväl beslutsfattare som vårdgivare i syfte att nå en bra vård för ME-sjuka på alla nivåer.

Bli medlem i vår regionförening!

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till RME – Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening. Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Väst. Enklast gör du detta genom formuläret som finns här. Det går även bra att mejla medlemsservice@rme.nu

Styrelsen RME Väst

Kontakt

RME Väst
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

E-post: vast@rme.nu

Valberedning: valberedning.vast@rme.nu

Telefon: 079-337 85 10

Sociala medier:
Facebook RME Väst (sida)
Facebook RME Väst (sluten grupp)
Instagram RME Väst
Twitter RME Väst

Aktiviteter

just nu finns inga aktiviteter

Mer information

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X