Skip to content

Inkomna svar på vår medlemsenkät – hösten 2021

Har du ME/CFS?
JA 91 %
NEJ 9%

På vilket sätt föredrar du att kontakta oss?
Mejl 72 %
och annat sätt 25 %
Vet ej 3%

På vilket sätt föredrar du att vi kontaktar dig? Mejl/facebook/annat
Mejl 83 %
och facebook 10 %
och annat sätt 7%

Vilka kommunikationssätt fungerar inte för dig?
Facebook/messenger 54 %
Ljudfiler etc 25 %
Allt fungerar för mig 21 %

Vilka typer av aktiviteter skulle du vilja delta i?
   *Man kunde ge flera svar i enkäten
Sociala träffar 30 %
Föreläsningar 30 %
Tematräffar 17 %
Kurser 17 %
Vet ej 4%

Vad skulle underlätta för dig att delta i aktiviteter?
 *Man kunde ge flera svar i enkäten
Träffar på olika tider 23 %
Vet ej 20 %
Förutbestämd sluttid 18 %
Digitala aktiviteter 15 %
Möjlighet till att deltaga liggande 13 %
Annat, inget 8%
Hjälp att installera zoom etc. 5%

På vilket sätt kan du delta i aktiviteter? *Man kunde ge flera svar i enkäten
Digital livesändning 25 %
Textsammanfattning i efterhand 25 %
På plats i Uppsala 23 %
Inspelad video 19 %
Annat 8%

Vilka ämnen skulle du vilja prata om på eventuella tematräffar?
PEM 24 %
Hjärntrötthet 22 %
Smärthantering 20 %
Hjälpmedel 20 %
Sömn 8%
POTS 8 %

 

Denna enkät svarade ca 20% utav våra medlemmar på – tack för er hjälp!
Här hittar du de detaljerade svaren
 
Har du ME/CFS?
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Nej
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Nej
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
Ja 1
JA 21
 

 

På vilket sätt föredrar du att vi kontaktar dig? Om du svarat “Annat”, vänligen specificera.
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl, Post, Annat Mobil, sms
Mejl, Facebook-gruppen
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl, Röstmeddelande skickat som ljudfil
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl, Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Mejl
Mejl, Facebook-gruppen
 

 

På vilket sätt föredrar du att kontakta oss? Om du svarat “Annat”, vänligen specificera.
Mejl
Mejl
Mejl, Facebook-gruppen
Mejl, Annat Telefon
Mejl, Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Mejl
Mejl
Mejl, Facebook-gruppen
Mejl
Mejl
Mejl
Vet ej
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl, Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Mejl
Mejl
Mejl
Mejl, Facebook-gruppen
Mejl, Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Vet ej
Mejl, Facebook-gruppen
 

 

Vilka kommunikationssätt fungerar inte för dig?
Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Röstmeddelande skickat som ljudfil
Vet ej, Facebook-gruppen, Röstmeddelande skickat som ljudfil
Vet ej
Alla fungerar
Vet ej
Alla fungerar
Facebook-gruppen
Facebook-gruppen
Facebook-gruppen, Facebook Messenger, Röstmeddelande skickat som ljudfil
Mejl, Röstmeddelande skickat som ljudfil
Facebook-gruppen
Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Röstmeddelande skickat som ljudfil
Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Facebook-gruppen, Facebook Messenger, Röstmeddelande skickat som ljudfil
Alla fungerar
Alla fungerar
Facebook-gruppen, Facebook Messenger
Alla fungerar
 

 

Vilka typer av aktiviteter skulle du vilja delta i? Om du svarat “Annat”, vänligen specificera.
Sociala träffar, Föreläsningar, Kurser, Tematräffar (där vi pratar om ett enskilt ämne tillsammans)
Föreläsningar
Annat För sjuk för att delta i något.
Sociala träffar, Föreläsningar, Kurser, Tematräffar (där vi pratar om ett enskilt ämne tillsammans), Anhörigträffar, Annat Ni hade tex drejning och hantversaktiviteter om jag inte läste fel. En typ av aktivitet som blir både social och terapeutisk/rehabiliterande samtidigt.
Vet ej
Sociala träffar, Föreläsningar, Kurser, Tematräffar (där vi pratar om ett enskilt ämne tillsammans)
Tematräffar (där vi pratar om ett enskilt ämne tillsammans)
Föreläsningar, Kurser
Sociala träffar, Tematräffar (där vi pratar om ett enskilt ämne tillsammans)
Sociala träffar, Föreläsningar, Kurser
Vet ej
Sociala träffar, Föreläsningar, Kurser, Tematräffar (där vi pratar om ett enskilt ämne tillsammans)
Föreläsningar, Anhörigträffar
Sociala träffar
Föreläsningar
Sociala träffar
Föreläsningar
Sociala träffar, Annat Gärna sociala träffar, men klarar väldigt sällan att lämna hemmet.
Sociala träffar, Föreläsningar
Föreläsningar, Kurser
Sociala träffar, Föreläsningar, Kurser, Tematräffar (där vi pratar om ett enskilt ämne tillsammans)
Sociala träffar, Tematräffar (där vi pratar om ett enskilt ämne tillsammans)
Sociala träffar, Föreläsningar, Kurser, Tematräffar (där vi pratar om ett enskilt ämne tillsammans) Digitalt stickkafé, syjunta eller liknande hantverksträff.
 

 

På vilket sätt kan du delta i aktiviteter? Om du svarat “Annat”, vänligen specificera.
På plats i Uppsala, Digital livesändning, Inspelad video, Textsammanfattning i efterhand
På plats i Uppsala
Textsammanfattning i efterhand, Annat Egentligen inte alls, men tar gärna del av information.
Vet ej, På plats i Uppsala, Digital livesändning
Textsammanfattning i efterhand
På plats i Uppsala, Digital livesändning
Digital livesändning, Inspelad video, Textsammanfattning i efterhand
Digital livesändning, Inspelad video, Textsammanfattning i efterhand
På plats i Uppsala, Digital livesändning, Inspelad video, Textsammanfattning i efterhand
På plats i Uppsala
Textsammanfattning i efterhand
Digital livesändning, Inspelad video, Textsammanfattning i efterhand
Annat Byter medlemsskap till RME Dalarna Västmanland så det blir inte aktuellt att delta i aktiviteter i Uppsala för min del.
På plats i Uppsala, Digital livesändning
Digital livesändning, Textsammanfattning i efterhand
På plats i Uppsala
Digital livesändning, Inspelad video
På plats i Uppsala, Digital livesändning, Inspelad video, Textsammanfattning i efterhand Ytterst sällan på plats – men viljan finns.
På plats i Uppsala, Inspelad video, Textsammanfattning i efterhand
På plats i Uppsala, Digital livesändning
På plats i Uppsala, Digital livesändning, Inspelad video, Textsammanfattning i efterhand
Vet ej
Digital livesändning, Inspelad video, Textsammanfattning i efterhand
 

 

Vad skulle underlätta för dig att delta i aktiviteter? Om du svarat “Annat”, vänligen specificera.
Vet ej
Träffar på olika tider och dagar (så att någon av tiderna kan passa)
Annat Inget tyvärr.
Träffar på olika tider och dagar (så att någon av tiderna kan passa), Annat För mig funkar eftermiddagar bäst. För mkt folk, ljud mm, är nog gemensamt för många, även mig, ett problem. Kanske skulle orka kvällar några ggr också.
Fler digitala aktiviteter
Vet ej
Förutbestämd sluttid, Träffar på olika tider och dagar (så att någon av tiderna kan passa)
Förutbestämd sluttid, Fler digitala aktiviteter, Träffar på olika tider och dagar (så att någon av tiderna kan passa)
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Förutbestämd sluttid, Möjlighet att delta liggande vid fysiska träffar, Fler digitala aktiviteter, Träffar på olika tider och dagar (så att någon av tiderna kan passa)
Vet ej
Förutbestämd sluttid
Vet ej
Möjlighet att delta liggande vid fysiska träffar, Träffar på olika tider och dagar (så att någon av tiderna kan passa)
Förutbestämd sluttid, Fler digitala aktiviteter
Möjlighet att delta liggande vid fysiska träffar, Annat Ja, om jag nån gång klarar att komma.
Hjälp att installera och använda digitala verktyg, t.ex. Zoom, Träffar på olika tider och dagar (så att någon av tiderna kan passa)
Förutbestämd sluttid
Vet ej
Hjälp att installera och använda digitala verktyg, t.ex. Zoom, Möjlighet att delta liggande vid fysiska träffar, Träffar på olika tider och dagar (så att någon av tiderna kan passa)
Förutbestämd sluttid, Möjlighet att delta liggande vid fysiska träffar, Fler digitala aktiviteter, Träffar på olika tider och dagar (så att någon av tiderna kan passa)
 

 

Vilka ämnen skulle du vilja prata om på eventuella tematräffar? Om du svarat “Annat”, vänligen specificera.
Vet ej
PEM, Smärthantering, Hjärntrötthet, Sömn, Hjälpmedel
Vet ej
Vet ej, Hjärntrötthet, Hjälpmedel, Annat Råd, tips om olika typer av hjälp man kan söka som ME-patient
PEM, Kost, Hjälpmedel
Vet ej
Vet ej
PEM, Smärthantering, Hjärntrötthet, Sömn
PEM, Smärthantering, Hjärntrötthet, Kost, Hjälpmedel
Vet ej
Vet ej
PEM, Smärthantering, Hjärntrötthet, ME och överrörlighet, POTS, Sömn, Hjälpmedel
Annat Alla föreslagna teman är intressanta, men det blir inte aktuellt för mig då jag byter till RME dalarna Västmanland nu.
Vet ej
PEM, Smärthantering, Kost, ME och överrörlighet, POTS, Sömn
Smärthantering, Kost, Hjälpmedel
PEM, Hjärntrötthet
PEM, Smärthantering, Hjärntrötthet, Hjälpmedel, Annat Pacing, och hur man klarar livet, med ganska svår ME.
PEM, Smärthantering, Hjärntrötthet, POTS, Hjälpmedel
PEM, Smärthantering, Hjärntrötthet
PEM, Hjärntrötthet, Kost, POTS, Sömn
Smärthantering, Sömn, Hjälpmedel
PEM, Hjärntrötthet, ME och överrörlighet, Hjälpmedel
X