RME Skåne

Varmt välkommen till RME Skåne

Riksförbundet för ME-patienter i Skåne, RME Skåne, är en lokalt förankrad, ideell patientförening, som tillhör Riksförbundet för ME-patienter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Våra ambitioner är att:

  • Fungera som ett stöd för varandra och våra anhöriga. Den bristfälliga kunskap kring sjukdomen och förståelse för dess konsekvenser, som hittills ofta rått inom både sjukvården och samhället i stort, gör att vi kan känna det extra angeläget att få träffa andra i samma situation.

  • Samla och sprida information om sjukdomen. Vi strävar efter att hålla oss à jour med den internationella medicinska forskningen på området, följa mediedebatten samt vad som framkommer vid internationella konferenser, för att delge våra medlemmar och andra berörda aktuella rön och nyheter.

  • Verka för en förbättrad sjukvård. Genom en dialog med vårdgivare, sjukvårdspolitiker och myndigheter på det lokala planet försöker vi verka för en förbättrad sjukvård för patienter med ME/CFS i Skåne. Vi vill också se att sjukförsäkringsprocesserna hos Försäkringskassan anpassas till den enskildes och sjukdomens verkliga funktionsnedsättning.

    RME Skånes styrelse

Kontakt

Här är våra kontaktuppgifter. Snabbaste sättet att nå oss är via mejl.

E-post: skane@rme.nu

Telefon: Ordförande Conny Stålnacke 0706-887767

Facebook:

RME Skåne sluten grupp för ME-sjuka medlemmar i RME och deras anhöriga. Mejla facebook.ska@rme.nu för att gå med i gruppen.

RME Skåne öppen grupp lägger ut aktuell information.

Brev: RME Skåne  Industrigatan 33  212 28 MALMÖ

just nu finns inga aktiviteter

Mer information

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Senast från Twitter

Senast från facebook

‪Inom ME-forskningen sker många nya upptäckter som vi på sikt hoppas kunna leda till biomarkörer och lättare diagnostisering och hopp om bot. Hjälp till du med!‬ ... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Intervju med Jonas Bergquist om arbetet med uppföljning av svårt sjuka Covid-19-patienter.In case you missed it: OMF-funded study on COVID-19 is in the news...

Read this on OMF's website to find links to each news article: https://bit.ly/3ekPkXQ

OMF & the OMF-funded study on COVID-19 and ME/CFS have recently been featured in Vox and The Washington Post.

Other news sources, such as The Atlantic & Health Affairs, have also highlighted the risk of COVID-19 causing debilitating long-term fatigue after patients recover from the acute phase of their disease, identifying the novel virus as a possible trigger for ME/CFS.

In doing so, Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS), a hidden and often misunderstood illness, has been brought directly into the spotlight.

In response to this pressing concern, U.S. Congressman Jamie Raskin introduced new legislation that would expand NIH funding to address post-viral diseases, including ME/CFS in the wake of the COVID-19 pandemic.

In his press release, Raskin states, “We cannot let the number of ME/CFS cases rise due to a lack of research & understanding. As we battle COVID-19, this critical legislation will help us respond to the ME/CFS hidden health crisis.”

The underlying message of the new articles & legislation is the same: We must take immediate action by driving critical research into COVID-19’s sequela so we can ascertain whether COVID-19 converts to ME/CFS, carefully studying the molecular transformation if it occurs.

OMF is proud to be supporting an effort to understand this possible transformation with a multi-year collaborative project to unlock the triggering mechanisms of ME/CFS revealed through the study of post-COVID-19 patients.

The world is now intensely focused on COVID-19 & the consequential risk of ME/CFS. OMF remains committed to using this pandemic as a window of opportunity to gain better understanding of ME/CFS so we may find treatments & a cure for millions suffering from this disease, and the many more who may develop it in the aftermath of COVID-19.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X