RME Skåne

Varmt välkommen till RME Skåne

Riksförbundet för ME-patienter i Skåne, RME Skåne, är en lokalt förankrad, ideell patientförening, som tillhör Riksförbundet för ME-patienter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Våra ambitioner är att:

  • Fungera som ett stöd för varandra och våra anhöriga. Den bristfälliga kunskap kring sjukdomen och förståelse för dess konsekvenser, som hittills ofta rått inom både sjukvården och samhället i stort, gör att vi kan känna det extra angeläget att få träffa andra i samma situation.

  • Samla och sprida information om sjukdomen. Vi strävar efter att hålla oss à jour med den internationella medicinska forskningen på området, följa mediedebatten samt vad som framkommer vid internationella konferenser, för att delge våra medlemmar och andra berörda aktuella rön och nyheter.

  • Verka för en förbättrad sjukvård. Genom en dialog med vårdgivare, sjukvårdspolitiker och myndigheter på det lokala planet försöker vi verka för en förbättrad sjukvård för patienter med ME/CFS i Skåne. Vi vill också se att sjukförsäkringsprocesserna hos Försäkringskassan anpassas till den enskildes och sjukdomens verkliga funktionsnedsättning.

    RME Skånes styrelse

Kontakt

Här är våra kontaktuppgifter. Snabbaste sättet att nå oss är via mejl.

E-post: skane@rme.nu

Telefon: Ordförande Conny Stålnacke 0706-887767

Facebook:

RME Skåne sluten grupp för ME-sjuka medlemmar i RME och deras anhöriga. Mejla facebook.ska@rme.nu för att gå med i gruppen.

RME Skåne öppen grupp lägger ut aktuell information.

Brev: RME Skåne  Industrigatan 33  212 28 MALMÖ

just nu finns inga aktiviteter

Mer information

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X