Skip to content

RME Skåne

Varmt välkommen till RME Skåne

Riksförbundet för ME-patienter i Skåne, RME Skåne, är en lokalt förankrad, ideell patientförening, som tillhör Riksförbundet för ME-patienter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Våra ambitioner är att:

 • Fungera som ett stöd för varandra och våra anhöriga. Den bristfälliga kunskap kring sjukdomen och förståelse för dess konsekvenser, som hittills ofta rått inom både sjukvården och samhället i stort, gör att vi kan känna det extra angeläget att få träffa andra i samma situation.

 • Samla och sprida information om sjukdomen. Vi strävar efter att hålla oss à jour med den internationella medicinska forskningen på området, följa mediedebatten samt vad som framkommer vid internationella konferenser, för att delge våra medlemmar och andra berörda aktuella rön och nyheter.

 • Verka för en förbättrad sjukvård. Genom en dialog med vårdgivare, sjukvårdspolitiker och myndigheter på det lokala planet försöker vi verka för en förbättrad sjukvård för patienter med ME/CFS i Skåne. Vi vill också se att sjukförsäkringsprocesserna hos Försäkringskassan anpassas till den enskildes och sjukdomens verkliga funktionsnedsättning.

  RME Skånes styrelse


  Bli medlem i vår regionförening!

  Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till RME – Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening. Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Skåne. Enklast gör du detta genom formuläret som finns här. Det går även bra att mejla medlemsservice@rme.nu

   

   

Kontakt

Här är våra kontaktuppgifter. Snabbaste sättet att nå oss är via mejl.

E-post: skane@rme.nu

Telefon: Ordförande Conny Stålnacke 0706-887767

Facebook:

RME Skåne sluten grupp för ME-sjuka medlemmar i RME och deras anhöriga. Mejla facebook.ska@rme.nu för att gå med i gruppen.

RME Skåne öppen grupp lägger ut aktuell information.

Brev: RME Skåne  Industrigatan 33  212 28 MALMÖ

just nu finns inga aktiviteter

Mer information

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

Dela


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
X