RME Östergötland

RME Östergötland

RME Östergötland är en lokalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter. Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga.

Vi strävar också efter att följa den internationella forskningen på området för att kunna delge våra medlemmar vad som sker på det området världen över.

Arbetar för att öka medvetenheten om sjukdomen

En annan viktig uppgift är att genom en förtroendefull dialog med vårdgivare och myndigheter öka medvetenheten hos dessa om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS är.

Vårt arbete är mycket långsiktigt och vi hoppas att den internationella synen på sjukdomen ska få ligga till grund för hur vi ser på den även här i Sverige.

Den största styrkan med en regionalt verksam patientförening är att vi som lokal aktör har helt andra möjligheter att påverka vårdsituationen i Östergötland. Inget är viktigare än detta! ME-patienter måste fångas upp tidigare av primärvården, remitteras till kunnig specialist för korrekt diagnos och ges adekvat behandling på ett helt annat sätt än idag. Internationell praxis måste tillämpas även i Sverige. I Östergötland! NU!

Vi hoppas att vi genom en förtroendefull dialog med landstingsledningen, politiker, vårdgivare och myndigheter som FK och AF kan bidra till detta. Det behövs hos dessa en ökad medvetenhet om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS kan vara och helt andra resurser för hjälp till drabbade och anhöriga. Vi hoppas att du som medlem snart ska se en skillnad!

Varmt välkommen till RME Östergötland!

Kontakt

Ordförande Tina Andersson, 070-830 86 66.

 
Ledamot Christoffer Esping, christoffer.esping@rme.nu.

Det går även att nå föreningen på mailadressen ostergotland@rme.nu.

Är du medlem kan du också ha kontakt med styrelsen och övriga medlemmar i den slutna Facebookgruppen RME Östergötland. Utöver det så har vi en publik FB-sida där inbjudningar till fikaträffar m,m läggs upp: https://www.facebook.com/RMEOstergotland/

Aktiviter

just nu finns inga aktiviteter

Mer att läsa

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Senast från Twitter

Senast från facebook

Viktig information om forskningen: Jonas Bergquist meddelar att studien ännu bara är på planeringsstadiet, men när den kommer igång så kommer i första hand svenska patienter att inkluderas. Jonas får väldigt många telefonsamtal och mail om den här studien, men behöver nu koncentrera sig på de patienter som blivit svårt sjuka av Covid-19 och kanske utvecklar ME.
#rmesverige #mecfs #openmedicinefoundation #forskningommecfs #maymomentum

Läs mer om forskningen här: https://bos.etapestry.com/prod/viewEmailAsPage.do/…
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Dr Björn Bragée har blivit kontaktad av Uppdrag Granskning och dom undrar hur personer med ME/CFS upplever deras kontakt med Försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Mer info i deras inlägg i hur du deltar i denna undersökning.Har du ME/CFS eller har den diagnosen varit aktuell vid sjukskrivning så kan du hjälpa till i en anonym enkät om sjukskrivning vid sådana symptom.
Jag har nämligen blivit kontaktad av SVT Uppdrag Granskning som undrar hur patienter med ME/CFS upplever kontakten med försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Det är bra att detta belyses seriöst både av dem som har goda och andra erfarenheter av sjukskrivningar under tiden med denna diagnos. Enkäten består av 20 snabba frågor om din personliga upplevelse och du är helt anonym, utan möjlighet att identifieras vare sig av oss eller UG. Obs om du tidigare svarat på enkäten som patient på Bragée ME-center skall du inte svara igen.

Klicka på länken: https://sv.research.net/r/GFTLWPG

Dr Björn Bragée
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X