RME Östergötland

RME Östergötland

RME Östergötland är en lokalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter. Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga.

Vi strävar också efter att följa den internationella forskningen på området för att kunna delge våra medlemmar vad som sker på det området världen över.

Arbetar för att öka medvetenheten om sjukdomen

En annan viktig uppgift är att genom en förtroendefull dialog med vårdgivare och myndigheter öka medvetenheten hos dessa om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS är.

Vårt arbete är mycket långsiktigt och vi hoppas att den internationella synen på sjukdomen ska få ligga till grund för hur vi ser på den även här i Sverige.

Den största styrkan med en regionalt verksam patientförening är att vi som lokal aktör har helt andra möjligheter att påverka vårdsituationen i Östergötland. Inget är viktigare än detta! ME-patienter måste fångas upp tidigare av primärvården, remitteras till kunnig specialist för korrekt diagnos och ges adekvat behandling på ett helt annat sätt än idag. Internationell praxis måste tillämpas även i Sverige. I Östergötland! NU!

Vi hoppas att vi genom en förtroendefull dialog med landstingsledningen, politiker, vårdgivare och myndigheter som FK och AF kan bidra till detta. Det behövs hos dessa en ökad medvetenhet om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS kan vara och helt andra resurser för hjälp till drabbade och anhöriga. Vi hoppas att du som medlem snart ska se en skillnad!

Varmt välkommen till RME Östergötland!

Kontakt

Ordförande Tina Andersson, 070-830 86 66.

 
Ledamot Christoffer Esping, christoffer.esping@rme.nu.

Det går även att nå föreningen på mailadressen ostergotland@rme.nu.

Är du medlem kan du också ha kontakt med styrelsen och övriga medlemmar i den slutna Facebookgruppen RME Östergötland. Utöver det så har vi en publik FB-sida där inbjudningar till fikaträffar m,m läggs upp: https://www.facebook.com/RMEOstergotland/

Aktiviter

just nu finns inga aktiviteter

Mer att läsa

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Senast från Twitter

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X