RME Kronoberg Blekinge

RME Kronoberg Blekinge län

Välkommen!

RME Kronoberg-Blekinge är en lokalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter. Vi har ett
60-tal medlemmar (april 2019). Vårt arbete delas in i stödgrupper och vårdkontakter.

Stödgrupper
Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga. Sex gånger om året bjuder stödgruppen i Kronoberg in till fikaträffar i Växjö. Stödgruppen i Blekinge bjuder också in till cirka sex träffar om året men på lite olika platser. Ett par av träffarna är medlemsmöten kring något tema. Alla medlemmar är välkomna (två gånger utan medlemskap) liksom anhöriga. Inbjudan mejlas ut till alla medlemmar, publiceras i facebookgruppen och aviseras här på hemsidan.

Vårdkontakter
Att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen ME/CFS är en viktig uppgift för föreningen. Vi för en dialog med sjukvård och politiker i länen för att visa på ME-patienternas speciella behov av vård. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Facebookgrupp
Alla medlemmar är välkomna att gå med i facebookgruppen ME/CFS i Småland och Blekinge. Förutom medlemsinformation är det ett forum där vi delar med oss av erfarenheter samt stöttar varandra med tips och råd.

Bli medlem!
Idag är vi drygt 50 medlemmar i RME Kronoberg-Blekinge län men vi behöver bli fler för att kraftfullt kunna agera för bättre vård. Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till riksförbundet RME och då välja oss som lokalförening. Du som redan är medlem i riksförbundet kan meddela att du vill tillhöra RME Kronoberg-Blekinge län – det sker enklast via mail till medlemsadmin@rme.nu.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta RME Kronoberg-Blekinge!

E-post till styrelsen: kronoberg@rme.nu

Aktiviteter

just nu finns inga aktiviteter

Mer information

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Senast från Twitter

Senast från facebook

Viktig information om forskningen: Jonas Bergquist meddelar att studien ännu bara är på planeringsstadiet, men när den kommer igång så kommer i första hand svenska patienter att inkluderas. Jonas får väldigt många telefonsamtal och mail om den här studien, men behöver nu koncentrera sig på de patienter som blivit svårt sjuka av Covid-19 och kanske utvecklar ME.
#rmesverige #mecfs #openmedicinefoundation #forskningommecfs #maymomentum

Läs mer om forskningen här: https://bos.etapestry.com/prod/viewEmailAsPage.do/…
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Dr Björn Bragée har blivit kontaktad av Uppdrag Granskning och dom undrar hur personer med ME/CFS upplever deras kontakt med Försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Mer info i deras inlägg i hur du deltar i denna undersökning.Har du ME/CFS eller har den diagnosen varit aktuell vid sjukskrivning så kan du hjälpa till i en anonym enkät om sjukskrivning vid sådana symptom.
Jag har nämligen blivit kontaktad av SVT Uppdrag Granskning som undrar hur patienter med ME/CFS upplever kontakten med försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Det är bra att detta belyses seriöst både av dem som har goda och andra erfarenheter av sjukskrivningar under tiden med denna diagnos. Enkäten består av 20 snabba frågor om din personliga upplevelse och du är helt anonym, utan möjlighet att identifieras vare sig av oss eller UG. Obs om du tidigare svarat på enkäten som patient på Bragée ME-center skall du inte svara igen.

Klicka på länken: https://sv.research.net/r/GFTLWPG

Dr Björn Bragée
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X