RME Kronoberg Blekinge län

RME Kronoberg Blekinge län

Välkommen!

RME Kronoberg Blekinge län är en lokalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter. Vi har ett
60-tal medlemmar (april 2019). Vårt arbete delas in i stödgrupper och vårdkontakter.

Stödgrupper
Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga. Sex gånger om året bjuder stödgruppen i Kronoberg in till fikaträffar i Växjö. Stödgruppen i Blekinge bjuder också in till cirka sex träffar om året men på lite olika platser. Ett par av träffarna är medlemsmöten kring något tema. Alla medlemmar är välkomna (två gånger utan medlemskap) liksom anhöriga. Inbjudan mejlas ut till alla medlemmar, publiceras i facebookgruppen och aviseras här på hemsidan.

Vårdkontakter
Att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen ME/CFS är en viktig uppgift för föreningen. Vi för en dialog med sjukvård och politiker i länen för att visa på ME-patienternas speciella behov av vård. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Facebookgrupp
Alla medlemmar är välkomna att gå med i facebookgruppen ME/CFS i Småland och Blekinge. Förutom medlemsinformation är det ett forum där vi delar med oss av erfarenheter samt stöttar varandra med tips och råd.

Bli medlem!
Idag är vi drygt 50 medlemmar i RME Kronoberg Blekinge län men vi behöver bli fler för att kraftfullt kunna agera för bättre vård. Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till riksförbundet RME och då välja oss som lokalförening. Du som redan är medlem i riksförbundet kan meddela att du vill tillhöra RME Kronoberg Blekinge län – det sker enklast via mail till medlemsservice@rme.nu

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta RME Kronoberg Blekinge län!

E-post till styrelsen: kronoberg@rme.nu

Aktiviteter

just nu finns inga aktiviteter

Mer information

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Senast från Twitter

Senast från facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication. Type: OAuthException

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X