Skip to content

RME Kalmar

 

Välkommen till RME Kalmar!

 

RME Kalmar är en lokalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter. Vårt arbete delas in i stödgrupper och vårdkontakter.

Stödgrupper

Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga. Några gånger om året bjuder stödgruppen in till fikaträffar. Alla medlemmar är välkomna (två gånger utan medlemskap) liksom anhöriga. Inbjudan mejlas ut till alla medlemmar, publiceras i facebookgruppen och aviseras här på hemsidan.

Vårdkontakter

Att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen ME/CFS är en viktig uppgift för föreningen. Vi för en dialog med sjukvård och politiker i länen för att visa på ME-patienternas speciella behov av vård. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Bli medlem i vår regionförening!

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till RME – Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening. Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Kalmar. Enklast gör du detta genom formuläret som finns här. Det går även bra att mejla medlemsservice@rme.nu

RME Kalmar's styrelse önskar en skön sommar 2022!

IMG_3463_cb

Kontakt

Du är välkommen att kontakta RME Kalmar!

E-post: kalmar@rme.nu

För dig som är medlem i RME Kalmar finns en sluten facebook-grupp, gå gärna med i den!

RME Kalmar på facebook

Aktiviteter

Varmt välkomna till fikaträffarna 2022 personligt eller digitalt:

> Lördagen, den 23.april, kl. 14 i Kalmar, Köpcentrum BARONEN, Waynes Coffee Kalmar, Skeppsbrogatan 12:  https://www.waynescoffee.se/kafe/waynes-kalmar.

> Lördagen, den 18 juni, kl. 13:30 i Nybro, kom gärna tidigare, Café & Bistro Hos Oss i Pukeberg, Pukebergarnas Väg 24:  https://www.cafehososs.se.

> Lördagen, den 03. september, kl. 14 i Vissefjärda, Vissefjärda Café & Choklad, Järnvägsgatan 11:  https://vissefjardacafe.se.

> Lördagen, den 12. november, kl. 14 i Kalmar, Köpcentrum BARONEN, Waynes Coffee Kalmar, Skeppsbrogatan 12:  https://www.waynescoffee.se/kafe/waynes-kalmar.

Man kan alternativt delta digitalt via zoomlänk eller telefon; länken och telefonnumret kommer att skickas med medlemsbrevet några dagar före träffarna.

Mer information

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X