Skip to content

RME Jönköpings län

Undersökning om Kunskap i vården

Bakgrund

Den 30/1 2018 besvarades i Region Jönköpings län en interpellation om hur vården i länet för ME-sjuka skall fungera.

 

Frågor:  https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/interpellationer-och-fragor/2018/20180206/interpellation-7—me-sjukdom.pdf

Svar:      https://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/interpellationer-och-fragor/2018/20180410/interpellationssvar-1—me-sjukdom.pdf

 

I svaret anges att i första hand skall vårdcentralerna kunna göra ett bra omhändertagande. Man anser inte att specialmottagningar tillför något, utan att samarbetet med specialistkliniker för exempelvis neurologi, infektionsmedicin och psykiatri fungerar bra. I enstaka fall ska specialistklinikerna kunna remittera till specialiserade enheter i landet.

 

Det är ett bra upplägg om kunskapen om ME finns på vårdcentralerna och på specialistklinikerna.

Självklart krävs olika former av utbildning för att nå dit, något som också poängterades i svaret.

 

Nu har det gått över ett år, så i RME Jönköping tänkte vi att det var dags att se hur stor kunskap som finns. Utan kunskapen fungerar ju inte upplägget för vården av ME-sjuka.

Vi skickade ut ett enkelt formulär till 50 av våra medlemmar. Frågorna vi ställde var.

 • Hur mycket kan läkarna du träffat om ME?
 1. Inget alls
 2. Väldigt lite
 3. En hel del
 4. Bra kunskap
 5. Expert
 • Vilken kommun bor du ?

 

Eftersom många ME-sjuka är så svårt sjuka att det är väldigt svårt för dom att delta i någon mer krävande undersökning, valde vi att ha så få frågor som möjligt. Till och med nu vet vi att flera medlemmar inte kommer att klara av att svara på undersökningen.

Deltagarna fick också möjlighet att lämna egna kommentarer.

Resultat av undersökningen

Vi fick in 38 svar på de 50 inbjudningarna vi skickade ut. 17 svar kom från Jönköping kommun, 4 från Nässjö och Vetlanda och färre från övriga kommuner.

 

Så här såg svaren ut:

Resultatet av enkätundersökning om Kunskapen i vården i Region Jönköpings län

 

Som synes är det bara ett fåtal som fått träffa en läkare som kan mer än bara lite om ME. En person har svarat att den har träffat en läkare med bra kunskap. Tyvärr har personen i sina kommentarer angett att det är på en privat vårdcentral. För regionen är alltså resultatet minst sagt katastrofalt.

 

Om inte läkarna kan något om sjukdomen, hur blir då vården?

 

En del har till och med kommenterat att deras läkare inte “tror” på sjukdomen.

 

Man kan ju fråga sig om det finns andra sjukdomar som läkare kan välja att inte tro på.

 

Positivt är i alla fall att flera i kommentarerna skriver att det blir bättre.

 

Här är några av de kommentarer vi fick:

 • Min läkare på vårdcentralen vet egentligen inte något om ME (inte mer än det jag har berättat). Han är nog dock den enda, av de läkare jag träffat här, som verkar vilja förstå.
 • De flesta säger att de har hört om diagnosen, vissa säger väldigt sällsynt diagnos, eller omdiskuterat diagnos…senast som igår när jag hamnade på akuten efter avsvimmande , när jag svarade om jag är sjuk att jag har ME fick jag blicken -typ ja ja , och hon gick vidare med sina frågor …
 • En läkare började prata på ett raljerande sätt om ME-patienter när jag tog upp att en kollega till läkaren (annan profession) misstänkte att ME låg bakom mina symtom. Har hittills bara mött en läkare i regionen som inte har ifrågasatt diagnosen och att jag är somatiskt sjuk.
 • Allt fler känner till sjukdomen men har inga kunskaper om vad det innebär, symptom, hur man kan symptomlindra etc.
 • Senaste läkaren jag träffade på min vc tyckte att psykiatrin skulle ansvara för min ME behandling.
 • Har under flera år träffat barnläkare distriktsläkare o specialistläkare som inte kunnat hjälpa. Helt oförstående inför symptomen o hänvisat till att det måste vara psykiskt då prover inte visar något.
 • Hen säger inte att det inte finns. Det är väl allt.
 • Jag märker många ggr att jag själv som patient kan mer om sjukdomen än läkarna.
 • 1 av 20 har varit intresserad att lära sig lite, Resten har varit rena motsatsen…
 • Läkaren vet det jag berättat och givit henne information om.
 • Det som var bra var att jag fick en remiss till Gottfries, men sedan ingen hjälp att få utskrivet tex B12.
 • Det tog mig 7 år att övertyga min husläkare om att ME finns trots att det är registrerat hos WHO sedan länge.
 • Läkaren vid mitt senaste möte vände sig mot sjuksköterskan och såg frågande ut. Sjuksköterskan visste lite mer.
 • En neurolog jag träffade när jag blev inlagd efter att ha åkt till akuten för att mina ben slutade fungera var en sån läkare som inte ”tror” på ME.
X