Skip to content

RME Dalarna Västmanland

RME Dalarna Västmanland

Välkommen till RME Dalarna Västmanland!

RME Dalarna Västmanland är en lokalt förankrad, ideell patientförening ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter, med verksamhetsområden Dalarna och Västmanland.

Föreningen är under uppstart. Styrelsen har prioriterat följande verksamhetsområden:

Sociala kontakter/stöd

Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga. Regelbundet bjuder stödgruppen in till fikaträffar där alla medlemmar är välkomna liksom anhöriga. Hittills har denna verksamhet pågått i Västmanland/Västerås (med avbrott pga Covid, men planeras nu att återstartas). Detaljerna kring motsvarande verksamhet i Dalarna skall beslutas av styrelsen. Inbjudan mejlas ut till alla medlemmar, publiceras i facebookgruppen (under uppstart) och aviseras här på hemsidan.
Facebookgruppen kommer att vara en sluten grupp för medlemmarna i föreningen och är tänkt att även den främja sociala kontakter.

Vårdkontakter

Att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen ME/CFS är en viktig uppgift för föreningen. Vi för en dialog med sjukvård och politiker i regionerna för att visa på ME-patienternas speciella behov av vård. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Bli medlem i vår regionförening!

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till RME – Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening. Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Dalarna Västmanland. Enklast gör du detta genom formuläret som finns här. Det går även bra att mejla medlemsservice@rme.nu

 

Kontakt

RME Dalarna Västmanland
c/o Stellan Thorén
Mälargatan 4 B
722 10 Västerås

E-post: dalarna.vastmanland@rme.nu

Telefon:
Ordförande Stellan Thorén (Västmanland):
 070 556 6653
Styrelseledamot Christina Ljungberg (Dalarna):
070 621 1520

FÖRENINGSINFORMATION

STYRELSE
Ordförande och kassör:
Stellan Thorén
Sekreterare:
Christina Ljungberg
Ledamot:
Christian Musselbrook Öberg

Suppleant:
Johan Edsberg

Revisor:
Irja K. Gudmundsson
Revisorssuppleant:
Heidi Thorén

Valberedning:
Ann Musselbrook

SOCIALA MEDIER

Aktiviteter

just nu finns inga aktiviteter

Mer information

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

Dela


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
X