RME Dalarna Västmanland

RME Dalarna Västmanland
(under bildande)

Välkommen till RME Dalarna Västmanland!

RME Dalarna Västmanland är en lokalt förankrad, ideell patientförening ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter, med verksamhetsområden Dalarna och Västmanland. Vi arbetar för att stödja patienter med ME/CFS och deras anhöriga.

Vi arbetar även med att följa den internationella forskningen och öka medvetenheten om sjukdomen ME/CFS hos vårdgivare, myndigheter och allmänhet.

Bli medlem i vår regionförening!

Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till RME – Riksförbundet för ME-patienter och då välja oss som regionförening. Om du redan är medlem i RME men i en annan regionförening kan du lätt flytta ditt medlemskap till RME Dalarna Västmanland. Enklast gör du detta genom formuläret som finns här. Det går även bra att mejla medlemsservice@rme.nu

Du kan nu välja RME Dalarna Västmanland som regionförening när du blir medlem i RME. Du kommer dock inte att få det officiella välkomstbrevet förrän om några veckor, men så fort det är klart kommer vi att skicka det till dig.

Kontakt

ADRESS

E-post: 

FÖRENINGSINFORMATION

Styrelse
Ordförande: Stellan Thorén
Vice ordförande:
Kassör: 
Sekreterare: 
Ledamot: 
Suppleant:

Revisor: 
Revisorssuppleant:

Valberedning:

SOCIALA MEDIER

Aktiviteter

just nu finns inga aktiviteter

Mer information

Text

Aktuellt

Länkar till mer information

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X