RME:s informationsfolder (finska)

2.00 kr

RME har på finska sammanfattat en beskrivning av sjukdomen i en informationsfolder som också är lämplig att ha med sig till sin läkare eller ge till släkt och vänner.

Artikelnr: 9111 Kategori: