Medan livet går förbi

60.00 kr

Socialmedicinsk tidskrift 93, Nr 4 (2016)
Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom)
Temaredaktörer: Kerstin Heiling och Lisa Forstenius

Artikelnr: 9206 Kategori:

Beskrivning

Innehållsförteckning:

 • En kontroversiell folksjukdom – Om ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom) (Bo J A Haglund)
 • Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) (Bo J A Haglund, Lisa Forstenius, Kerstin Heiling)
 • Rapport från 40 kvadratmeters husarrest (Anne Örtegren)
 • Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) – aktuell diagnostik, rehabilitering och forskning (Per Julin)
 • The art and science of ME/CFS: A 2016 synopsis (Daniel Peterson)
 • Rätt många procent liv (Ingela Wiman)
 • Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom – Historiska aspekter från ett svenskt perspektiv (Carl-Gerhard Gottfries)
 • Betydelsen av falldefinitioner för ME/CFS Myalgisk Encefalomyelit och Kroniskt Trötthetssyndrom (Leonard Jason, Samantha Fragale)
 • En kväll i januari – en berättelse i telegramstil (“Fredrik” (pseudonym))
 • Infektionsutlöst autoimmunitet vid ME/CFS. En förklaringsmodell (Jonas Blomberg)
 • Invest in ME Research 2016 (Henrik Fransson, Kerstin Heiling)
 • Anhörighistoria ME/CFS (Henrik Fransson)
 • Barn och unga med ME/CFS (Camilla Gillberg)
 • ME/CFS i skolan (Camilla Gillberg)
 • Studier av kognitiv beteendeterapi och gradvis ökad träning vid ME/CFS är missvisande (Sten Helmfrid)
 • Vårdsituationen för ME/CFS sjuka (Anna Franklin)