Utredning & Diagnos

Har jag ME/CFS?

I Sverige finns några specialiserade kliniker för Dig som har eller misstänker att Du har ME/CFS. För att få komma dit behöver Du först en remiss från den läkare du träffar på hemmaplan. Vilka kliniker som finns, vad remissen skall innehålla och vad Din vanliga läkare bör undersöka först finns noga beskrivet på www.viss.nu. Denna sida är en kunskapsportal för Stockholms läns landsting som många vårdgivare använder sig av. Genom att klicka Dig vidare här på hemsidan kan Du också hitta mer information både för Dig och Din läkare.

ME/CFS är en uteslutningsdiagnos. Det innebär att man innan man överväger ME/CFS som diagnos ska göra utredning för att utesluta andra diagnoser som kan ge liknande symptom. Det är också viktigt att behandla sådant man hittar som är möjligt att behandla, för att se om det är orsaken till symptomen. Detta görs ofta på Din vårdcentral som även kan skicka remisser till specialistläkare för att få hjälp att utesluta olika diagnoser. Exakt vad man bör utesluta finns beskrivet på www.viss.nu och i den Primer som är framtagen av den internationella läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME och som Du kan läsa här. RME har gjort en svensk sammanfattning

Kunskapen om diagnostik och behandling av barn är än så länge begränsad, men en sammanställning baserad på kliniska erfarenheter finns här.

Då andra möjliga orsaker är uteslutna finns en uppsättning kriterier som ska uppfyllas för att diagnosen ska kunna sättas. Mer om dessa kriterier kan du läsa här.

ME/CFS syns knappast vid en vanlig läkarundersökning om inte läkaren vet exakt vilka tecken som är typiska för sjukdomen och som regel visar den provtagning som görs vid ett första läkarbesök inget onormalt.

RME har satt samman ett läkarmaterial som Din läkare kan beställa gratis via vår webbshop.

Mer att läsa

ME/CFS hos Barn och ungdomar

Även barn och tonåringar kan få ME/CFS. Läkaren på vårdcentralen bör skicka remiss till barn- och ungdomsmottagningen som efter en uteslutande utredning kan skicka remiss till en ME-specialistklinik.

En Pediatrisk primer har sammanställts av internationella barnläkare med erfarenhet av ME/CFS.  Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis and Management in Young People: A Primer, men ännu finns ingen information på svenska som specifikt handlar om barn och som är riktad till vården.

Som komplement till den pediatriska primern har det tagits fram två korta informationsfilmer med två av våra mest erfarna ME-läkare inriktade på pediatrik, Dr Nigel Speight och Dr Peter Rowe. Här finns dessa att se.

Mer information om ME/CFS hos barn och ungdomar finns här.

Uttmattningssyndrom eller ME/CFS?

Under 2018 har Läkartidningen anordnat seminarium i Stockholm och Göteborg med tema ”Utmattningssyndrom och ME/CFS – Vad är skillnaden?”

Fyra insatta läkare/forskare informerade om de stora skillnaderna när det gäller ME/CFS och Utmattningssyndrom. Dessa berättade bland annat att ME-patienterna inte blir bättre, utan sämre av fysisk träning vilket är en skillnad mot de patienter som har Utmattningssyndrom. Måttlig till kraftig fysisk ansträngning av en ME-patient gör att man, ofta under flera dygn, får ökade svåra symptom, det som kallas för PEM och som på forskningsnivå är en mätbar mekanism. Personer med Utmattningssyndrom återhämtar sig vanligen inom ett dygn och kan vara betydligt mer aktiva än en ME-patient.

Även mental ansträngning utlöser en längre försämring hos ME-patienterna än hos de med Utmattningssyndrom. ME-patienterna kan heller inte vila sig fria från sina symptom.

ME/CFS-patienterna har oftast svårare neuromuskulära rubbningar med periodvis värk i olika organ och mera bestående kognitiva rubbningar samt flera avvikelser i sina immunologiska labb-prover än den andra patientgruppen.

Senast från Twitter

Senast från facebook

Information från RMEs förbundsstyrelse.

MBS-studien

Två forskare knutna till Karolinska Institutet söker nu deltagare till en studie Känslofokuserad psykodynamisk skrivterapi för kroppssyndrom.

Den målgrupp som anges i ansökan till EPM är Patienter med kroppssyndrom (Engelska: Somatic symptom disorder; SSD) som har ett eller fler kroppsliga symptom som huvudvärk, magont eller uttalad trötthet som de ägnar mycket tid och energi till att hantera (DSM-5 2013) Rekrytering av deltagare skall främst ske via specialmottagningar för smärta och gastro-intestinala besvär.

Indirekt anges dock personer med ME/CFS som lämpliga deltagare genom att ”kroniskt trötthetssyndrom” i inbjudan nämns bland de sjukdomstillstånd där behandling med KBT har haft begränsad effekt och som man nu vill erbjuda att pröva andra vägar till ökad hälsa. Däremot anges det i exklusionskriterierna att patienter med allvarlig fysisk sjukdom inte är aktuella.

Eftersom medlemmar i RME oroats av denna inbjudan vill förbundsstyrelse framhålla följande:

Aktuell forskning visar att ME/CFS är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Därmed bör patienter med ME/CFS inte vara aktuella för den föreslagna studien.

Förbundsstyrelsen tar avstånd från föreställningen att ME/CFS kan inkluderas i begreppet BMS Body Mind Syndrom; SSD Somatic Symtom Disorder eller Medicinskt oförklarade symtom.

Förbundsstyrelsen rekommenderar att personer med ME/CFS, som är intresserade av att deltaga, noggrant läser de råd som finns här (RME om att delta i forskningsstudier) innan de tar ställning till ett ev. deltagande i MBS-studien eller i andra studier.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X