Pacing mot PEM

Pacing mot PEM Vad är Pacing? För personer med ME/CFS är det av största vikt att använda kroppens begränsade kapacitet på klokast möjliga sätt. Pacing är en teknik för att skapa balans mellan aktivitet och vila och hitta den individuella energiramen. Målet är att  hitta en stabil aktivitetsnivå så att man undviker att pendla mellan … Fortsätt läsa Pacing mot PEM