Pacing mot PEM

NYSTOR_SKO

Vad är Pacing?

För personer med ME/CFS är det av största vikt att använda kroppens begränsade kapacitet på klokast möjliga sätt.

Pacing är en teknik för att skapa balans mellan aktivitet och vila och hitta den individuella energiramen.

Målet är att  hitta en stabil aktivitetsnivå så att man undviker att pendla mellan överansträngning och bakslag/försämring. Man vill hitta en nivå som inte leder till symptomförvärring utan tillåter kroppen att stabiliseras.

Rätt utförd pacing leder till ett mer välbalanserat energiuttag, vilket i sin tur kan förbättra måendet och höja livskvaliteten.

Pacing är inte samma sak som att gradvis utöka sin träning. Grunden för pacing är att man lyssnar på kroppen och respekterar dess signaler och inte gör mer än kroppen orkar. Pacing är en copingstrategi, ingen träningsmetod för att tänja på gränserna. En rätt utförd pacing ska inte kunna göra någon sämre. Det innebär att även svårt sjuka kan använda sig av pacing.

Mer att läsa

Mer om Pacing

Att lära sig pacing handlar mycket om att lära känna kroppens signaler. Här har vi samlat några dokument som kan vara till hjälp.

Ta hjälp med din pacing!

Det kan underlätta att ta hjälp när man ska lära sig pacing. Arbetsterapeuter är ofta ganska duktiga på energisparande tips. De har också kännedom om olika sorters hjälpmedel som kan underlätta.

En fysioterapeut med kännedom om ME/CFS kan också vara till hjälp för att se hur man kan använda kroppen på ett bättre sätt för avlastning. 

Eva Wadhagen-Wedlund är arbetsterapeut och arbetar vid ME/CFS-mottagningen, Stora Sköndals neurorehabilitering. Här kan Du se henne berätta om sitt arbete och om en del saker som är bra att tänka på när man har ME/CFS.

Fler sidor att läsa

Länkar till mer information

Pacing for ME

Treatment and management

 

Senast från Twitter

Senast från facebook

Viktig information om forskningen: Jonas Bergquist meddelar att studien ännu bara är på planeringsstadiet, men när den kommer igång så kommer i första hand svenska patienter att inkluderas. Jonas får väldigt många telefonsamtal och mail om den här studien, men behöver nu koncentrera sig på de patienter som blivit svårt sjuka av Covid-19 och kanske utvecklar ME.
#rmesverige #mecfs #openmedicinefoundation #forskningommecfs #maymomentum

Läs mer om forskningen här: https://bos.etapestry.com/prod/viewEmailAsPage.do/…
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Dr Björn Bragée har blivit kontaktad av Uppdrag Granskning och dom undrar hur personer med ME/CFS upplever deras kontakt med Försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Mer info i deras inlägg i hur du deltar i denna undersökning.Har du ME/CFS eller har den diagnosen varit aktuell vid sjukskrivning så kan du hjälpa till i en anonym enkät om sjukskrivning vid sådana symptom.
Jag har nämligen blivit kontaktad av SVT Uppdrag Granskning som undrar hur patienter med ME/CFS upplever kontakten med försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Det är bra att detta belyses seriöst både av dem som har goda och andra erfarenheter av sjukskrivningar under tiden med denna diagnos. Enkäten består av 20 snabba frågor om din personliga upplevelse och du är helt anonym, utan möjlighet att identifieras vare sig av oss eller UG. Obs om du tidigare svarat på enkäten som patient på Bragée ME-center skall du inte svara igen.

Klicka på länken: https://sv.research.net/r/GFTLWPG

Dr Björn Bragée
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X