Skip to content

Pacing mot PEM

NYSTOR_SKO

Vad är Pacing?

För personer med ME/CFS är det av största vikt att använda kroppens begränsade kapacitet på klokast möjliga sätt.

Pacing är en teknik för att skapa balans mellan aktivitet och vila och hitta den individuella energiramen.

Målet är att  hitta en stabil aktivitetsnivå så att man undviker att pendla mellan överansträngning och bakslag/försämring. Man vill hitta en nivå som inte leder till symptomförvärring utan tillåter kroppen att stabiliseras.

Rätt utförd pacing leder till ett mer välbalanserat energiuttag, vilket i sin tur kan förbättra måendet och höja livskvaliteten.

Pacing är inte samma sak som att gradvis utöka sin träning. Grunden för pacing är att man lyssnar på kroppen och respekterar dess signaler och inte gör mer än kroppen orkar. Pacing är en copingstrategi, ingen träningsmetod för att tänja på gränserna. En rätt utförd pacing ska inte kunna göra någon sämre. Det innebär att även svårt sjuka kan använda sig av pacing.

Nyhet!

RME har gjort en översättning av “Pacing and Management Guide”
(2021-03-02) framtaget av organisationen ME Action. Den kan du ladda ner och skriva ut här.

Pga formatet på dokumentet behöver man anpassa utskriftsinställningarna så att de passar för utskrift på A4. Tänk även på att välja svart/vit utskrift om du vill spara på färgpatronerna.

Mer att läsa

Mer om Pacing

Att lära sig pacing handlar mycket om att lära känna kroppens signaler. Här har vi samlat några dokument som kan vara till hjälp.

Ta hjälp med din pacing!

Det kan underlätta att ta hjälp när man ska lära sig pacing. Arbetsterapeuter är ofta ganska duktiga på energisparande tips. De har också kännedom om olika sorters hjälpmedel som kan underlätta.

En fysioterapeut med kännedom om ME/CFS kan också vara till hjälp för att se hur man kan använda kroppen på ett bättre sätt för avlastning. 

Eva Wadhagen-Wedlund är arbetsterapeut och arbetar vid ME/CFS-mottagningen, Stora Sköndals neurorehabilitering. Här kan Du se henne berätta om sitt arbete och om en del saker som är bra att tänka på när man har ME/CFS.

Fler sidor att läsa

Länkar till mer information

Pacing for ME

Treatment and management

 

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

Dela


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
X