Pacing mot PEM

NYSTOR_SKO

Vad är Pacing?

För personer med ME/CFS är det av största vikt att använda kroppens begränsade kapacitet på klokast möjliga sätt.

Pacing är en teknik för att skapa balans mellan aktivitet och vila och hitta den individuella energiramen.

Målet är att  hitta en stabil aktivitetsnivå så att man undviker att pendla mellan överansträngning och bakslag/försämring. Man vill hitta en nivå som inte leder till symptomförvärring utan tillåter kroppen att stabiliseras.

Rätt utförd pacing leder till ett mer välbalanserat energiuttag, vilket i sin tur kan förbättra måendet och höja livskvaliteten.

Pacing är inte samma sak som att gradvis utöka sin träning. Grunden för pacing är att man lyssnar på kroppen och respekterar dess signaler och inte gör mer än kroppen orkar. Pacing är en copingstrategi, ingen träningsmetod för att tänja på gränserna. En rätt utförd pacing ska inte kunna göra någon sämre. Det innebär att även svårt sjuka kan använda sig av pacing.

Mer att läsa

Mer om Pacing

Att lära sig pacing handlar mycket om att lära känna kroppens signaler. Här har vi samlat några dokument som kan vara till hjälp.

Ta hjälp med din pacing!

Det kan underlätta att ta hjälp när man ska lära sig pacing. Arbetsterapeuter är ofta ganska duktiga på energisparande tips. De har också kännedom om olika sorters hjälpmedel som kan underlätta.

En fysioterapeut med kännedom om ME/CFS kan också vara till hjälp för att se hur man kan använda kroppen på ett bättre sätt för avlastning. 

Eva Wadhagen-Wedlund är arbetsterapeut och arbetar vid ME/CFS-mottagningen, Stora Sköndals neurorehabilitering. Här kan Du se henne berätta om sitt arbete och om en del saker som är bra att tänka på när man har ME/CFS.

Fler sidor att läsa

Länkar till mer information

Pacing for ME

Treatment and management

 

Senast från Twitter

Senast från facebook

‪Inom ME-forskningen sker många nya upptäckter som vi på sikt hoppas kunna leda till biomarkörer och lättare diagnostisering och hopp om bot. Hjälp till du med!‬ ... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Intervju med Jonas Bergquist om arbetet med uppföljning av svårt sjuka Covid-19-patienter.In case you missed it: OMF-funded study on COVID-19 is in the news...

Read this on OMF's website to find links to each news article: https://bit.ly/3ekPkXQ

OMF & the OMF-funded study on COVID-19 and ME/CFS have recently been featured in Vox and The Washington Post.

Other news sources, such as The Atlantic & Health Affairs, have also highlighted the risk of COVID-19 causing debilitating long-term fatigue after patients recover from the acute phase of their disease, identifying the novel virus as a possible trigger for ME/CFS.

In doing so, Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS), a hidden and often misunderstood illness, has been brought directly into the spotlight.

In response to this pressing concern, U.S. Congressman Jamie Raskin introduced new legislation that would expand NIH funding to address post-viral diseases, including ME/CFS in the wake of the COVID-19 pandemic.

In his press release, Raskin states, “We cannot let the number of ME/CFS cases rise due to a lack of research & understanding. As we battle COVID-19, this critical legislation will help us respond to the ME/CFS hidden health crisis.”

The underlying message of the new articles & legislation is the same: We must take immediate action by driving critical research into COVID-19’s sequela so we can ascertain whether COVID-19 converts to ME/CFS, carefully studying the molecular transformation if it occurs.

OMF is proud to be supporting an effort to understand this possible transformation with a multi-year collaborative project to unlock the triggering mechanisms of ME/CFS revealed through the study of post-COVID-19 patients.

The world is now intensely focused on COVID-19 & the consequential risk of ME/CFS. OMF remains committed to using this pandemic as a window of opportunity to gain better understanding of ME/CFS so we may find treatments & a cure for millions suffering from this disease, and the many more who may develop it in the aftermath of COVID-19.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X