Forskning och artiklar om PEM

NYSTOR_SKO

Forskning om PEM

PEM eller Ansträngningsutlöst försämring är ett s k kardinalsymptom vid ME och måste alltså finnas för att diagnosen ska ställas. PEM är beskrivet i ett antal artiklar och de ME-sjuka själva beskriver försämring efter ansträngning väldigt tydligt om man frågar efter det. 

Forskning visar att ME-patienter har en onormal fysiologisk reaktion på ansträngning. Man har funnit avvikelser i immunförsvaret, i cellernas förmåga att producera energi, i hjärtfunktionen och i den kognitiva förmågan.

Studier med tvådagars ergospirometri visar till exempel att ME-sjuka inte kan reproducera samma VO2max eller arbetsbelastning två dagar i rad. Det är unikt för ME. 

ME-patienterna har också påvisad förlängd återhämtningstid efter all typ av ansträngning.

En omfattande rapport från amerikanska National Academy of Medicine – Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness (2015), fastslog att evidensen för PEM var så tydlig att de föreslog ett nytt namn för sjukdomen, Systemic Exertion Intolerance Disease, SEID, (systemisk ansträngningsintoleranssjukdom). Tills vidare har den mera etablerade beteckningen ME/CFS behållits internationellt.

Mer att läsa

Decreased oxygen extraction during cardiopulmonary exercise test in patients with chronic fatigue syndrome.

Vermeulen RC, Vermeulen van Eck IW

“Low oxygen uptake by muscle cells causes exercise intolerance in a majority of CFS patients, indicating insufficient metabolic adaptation to incremental exercise. The high increase of the cardiac output relative to the increase of oxygen uptake argues against deconditioning as a cause for physical impairment in these patients.”

Abnormal blood lactate accumulation during repeated exercise testing in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome

Katarina Lien

“In conclusion, previous exercise deteriorates physical performance and increases [Laa] during exercise in patients with ME/CFS while it lowers [Laa] in healthy subjects.”

Senast från Twitter

Senast från facebook

‪Inom ME-forskningen sker många nya upptäckter som vi på sikt hoppas kunna leda till biomarkörer och lättare diagnostisering och hopp om bot. Hjälp till du med!‬ ... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Intervju med Jonas Bergquist om arbetet med uppföljning av svårt sjuka Covid-19-patienter.In case you missed it: OMF-funded study on COVID-19 is in the news...

Read this on OMF's website to find links to each news article: https://bit.ly/3ekPkXQ

OMF & the OMF-funded study on COVID-19 and ME/CFS have recently been featured in Vox and The Washington Post.

Other news sources, such as The Atlantic & Health Affairs, have also highlighted the risk of COVID-19 causing debilitating long-term fatigue after patients recover from the acute phase of their disease, identifying the novel virus as a possible trigger for ME/CFS.

In doing so, Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS), a hidden and often misunderstood illness, has been brought directly into the spotlight.

In response to this pressing concern, U.S. Congressman Jamie Raskin introduced new legislation that would expand NIH funding to address post-viral diseases, including ME/CFS in the wake of the COVID-19 pandemic.

In his press release, Raskin states, “We cannot let the number of ME/CFS cases rise due to a lack of research & understanding. As we battle COVID-19, this critical legislation will help us respond to the ME/CFS hidden health crisis.”

The underlying message of the new articles & legislation is the same: We must take immediate action by driving critical research into COVID-19’s sequela so we can ascertain whether COVID-19 converts to ME/CFS, carefully studying the molecular transformation if it occurs.

OMF is proud to be supporting an effort to understand this possible transformation with a multi-year collaborative project to unlock the triggering mechanisms of ME/CFS revealed through the study of post-COVID-19 patients.

The world is now intensely focused on COVID-19 & the consequential risk of ME/CFS. OMF remains committed to using this pandemic as a window of opportunity to gain better understanding of ME/CFS so we may find treatments & a cure for millions suffering from this disease, and the many more who may develop it in the aftermath of COVID-19.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X