Skip to content

Forskning och artiklar om PEM

NYSTOR_SKO

Forskning om PEM

PEM eller Ansträngningsutlöst försämring är ett s k kardinalsymptom vid ME och måste alltså finnas för att diagnosen ska ställas. PEM är beskrivet i ett antal artiklar och de ME-sjuka själva beskriver försämring efter ansträngning väldigt tydligt om man frågar efter det. 

Forskning visar att ME-patienter har en onormal fysiologisk reaktion på ansträngning. Man har funnit avvikelser i immunförsvaret, i cellernas förmåga att producera energi, i hjärtfunktionen och i den kognitiva förmågan.

Studier med tvådagars ergospirometri visar till exempel att ME-sjuka inte kan reproducera samma VO2max eller arbetsbelastning två dagar i rad. Det är unikt för ME. 

ME-patienterna har också påvisad förlängd återhämtningstid efter all typ av ansträngning.

En omfattande rapport från amerikanska National Academy of Medicine – Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness (2015), fastslog att evidensen för PEM var så tydlig att de föreslog ett nytt namn för sjukdomen, Systemic Exertion Intolerance Disease, SEID, (systemisk ansträngningsintoleranssjukdom). Tills vidare har den mera etablerade beteckningen ME/CFS behållits internationellt.

Mer att läsa

Decreased oxygen extraction during cardiopulmonary exercise test in patients with chronic fatigue syndrome.

Vermeulen RC, Vermeulen van Eck IW

“Low oxygen uptake by muscle cells causes exercise intolerance in a majority of CFS patients, indicating insufficient metabolic adaptation to incremental exercise. The high increase of the cardiac output relative to the increase of oxygen uptake argues against deconditioning as a cause for physical impairment in these patients.”

Abnormal blood lactate accumulation during repeated exercise testing in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome

Katarina Lien

“In conclusion, previous exercise deteriorates physical performance and increases [Laa] during exercise in patients with ME/CFS while it lowers [Laa] in healthy subjects.”

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

Dela


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
X