Svårt sjuka

Svart_sjuk_banner_stor

Så sjuk kan man inte vara

Ungefär 25% av alla ME-sjuka räknas som svårt eller mycket svårt sjuka. Att vara svårt sjuk innebär att Du har stora problem att kunna lämna Ditt hem, eller till och med lämna Din säng. Detta är en nivå som kan hålla i sig från några veckor upp till månader eller år. Men rätt medicinsk hjälp kan en del av de svårast sjuka återfå lite av sin funktionsnivå, men många fortsätter att vara svårt sjuka under mycket lång tid.

Som svårt ME-sjuk behöver Du oftast hjälp med även de mest basala aktiviteterna, till exempel att duscha, plocka fram och värma mat, prata i telefon eller använda dator. Tillhör Du de allra svårast sjuka kan Du behöva bli tvättad i din säng och behöva hjälp av sond eller PEG för att få i Dig näring. Att göra vårdbesök kan kräva liggande transport samt en del anpassningar från vårdens sida.

Som svårt sjuk upplever Du samma symptom som hela patientgruppen och liksom för övriga ME-sjuka kan symptomen variera i antal och svårighetsgrad mellan olika personer. Skillnaden från lindrigare sjuka kan vara att ansträngningen som utlöser en försämring (PEM) är mindre och försämringen blir större och mer långvarig. Även detta är naturligtvis individuellt. 

Som svårt sjuk är det troligt att Du tillbringar Din mesta tid stillasittande eller liggande i Din säng. Det är viktigt att Du har möjlighet att byta ställning – kanske kan Du behöva hjälp med detta – och/eller får hjälp med specialmadrass för att undvika liggsår. Om Du tolererar det utan försämring är det bra om Du kan få hjälp att röra lederna regelbundet för att inte stelna i leder och muskler. Kanske kan Du tåla mycket försiktig stretchning där Du har hjälp av någon annan att röra dina armar och ben. Det är dock viktigt att stanna innanför Dina gränser så Du inte upplever försämring eller mer värk.

Mer att läsa

Bra att tänka på!

Behandling av Dig som är svårt sjuk kan innehålla följande:

  • skapa en mörk och tyst miljö eftersom det oftast ökar välbefinnandet och förhindrar försämring.
  • minimera både den fysiska och mentala/kognitiva aktiviteten till vad som tolereras utan försämring.
  • i samråd med läkare hitta rätt sort och nivå på medicinering. Många med ME/CFS får onormala reaktioner på mediciner, så det är viktigt att avväga nyttan med eventuella risker och påbörja/avsluta all medicinering med stor försiktighet. 
  • ta hjälp av hemsjukvård, hemtjänst och liknande för att få en så bra tillvaro som möjligt.
  • se till att Du som är sjuk har stöd för att hantera den stora funktionsnedsättning det innebär att ha svår ME/CFS utan att tappa hoppet. Vissa får detta stöd av familj och vänner, medan andra kan behöva träffa kurator eller psykolog.

Vilken hjälp kan jag få?

När Du har en sjukdom, och särskilt om Du är svårt begränsad av denna kan Du ha rätt till hjälp från Din kommun, Ditt landsting eller Försäkringskassan. Exempel på vad Du kan få hjälp med är:

  • hemsjukvård – att läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut m fl gör hembesök hos Dig istället för att Du åker till vården.
  • hemtjänst eller personlig assistent
  • hjälpmedel – arbetsstol, rullstol, rullator, tryckavlastande madrass och sjukhussäng, mm.
  • liggande transport till vårdbesök och andra tillfällen då Du måste ta Dig ut från ditt hem.

Senast från Twitter

Senast från facebook

Viktig information om forskningen: Jonas Bergquist meddelar att studien ännu bara är på planeringsstadiet, men när den kommer igång så kommer i första hand svenska patienter att inkluderas. Jonas får väldigt många telefonsamtal och mail om den här studien, men behöver nu koncentrera sig på de patienter som blivit svårt sjuka av Covid-19 och kanske utvecklar ME.
#rmesverige #mecfs #openmedicinefoundation #forskningommecfs #maymomentum

Läs mer om forskningen här: https://bos.etapestry.com/prod/viewEmailAsPage.do/…
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Dr Björn Bragée har blivit kontaktad av Uppdrag Granskning och dom undrar hur personer med ME/CFS upplever deras kontakt med Försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Mer info i deras inlägg i hur du deltar i denna undersökning.Har du ME/CFS eller har den diagnosen varit aktuell vid sjukskrivning så kan du hjälpa till i en anonym enkät om sjukskrivning vid sådana symptom.
Jag har nämligen blivit kontaktad av SVT Uppdrag Granskning som undrar hur patienter med ME/CFS upplever kontakten med försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Det är bra att detta belyses seriöst både av dem som har goda och andra erfarenheter av sjukskrivningar under tiden med denna diagnos. Enkäten består av 20 snabba frågor om din personliga upplevelse och du är helt anonym, utan möjlighet att identifieras vare sig av oss eller UG. Obs om du tidigare svarat på enkäten som patient på Bragée ME-center skall du inte svara igen.

Klicka på länken: https://sv.research.net/r/GFTLWPG

Dr Björn Bragée
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X