Pacing

SKOR_banner_stor 1
För personer med ME/CFS är det av största vikt att använda kroppens begränsade kapacitet på klokast möjliga sätt.
Pacing är en teknik för att skapa balans mellan aktivitet och vila, så att man undviker att pendla mellan överansträngning och bakslag/försämring.
Målet är en stabil aktivitetsnivå som inte leder till symptomförvärring utan tillåter kroppen att stabiliseras.
Rätt utförd pacing leder till ett mer välbalanserat energiuttag, vilket i sin tur kan förbättra måendet och höja livskvaliteten.

Mer om Pacing

Att lära sig pacing handlar mycket om att lära känna kroppens signaler. Här har vi samlat några dokument som kan vara till hjälp.

Mer att läsa

Ta hjälp med din pacing!

Det kan underlätta att ta hjälp när man ska lära sig pacing. Arbetsterapeuter är ofta ganska duktiga på energisparande tips. De har också kännedom om olika sorters hjälpmedel som kan underlätta.

En fysioterapeut med kännedom om ME/CFS kan också vara till hjälp för att se hur man kan använda kroppen på ett bättre sätt för avlastning. 

Eva Wadhagen-Wedlund är arbetsterapeut och arbetar vid ME/CFS-mottagningen, Stora Sköndals neurorehabilitering. Här kan Du se henne berätta om sitt arbete och om en del saker som är bra att tänka på när man har ME/CFS.

Hjärntrötthet

Personer som lever med ME/CFS beskriver ofta något som kallas för “Hjärndimma”. Detta handlar bland annat om de kognitiva problem man upplever, t ex att minne och koncentration inte fungerar som när man var frisk. 

Hjärndimma liknar till stora delar Hjärntrötthet som man kan drabbas av efter exempelvis skallskador eller stroke.  

Många av de tips och strategier som finns gällande hjärntrötthet kan också användas när man har hjärndimma vid ME/CFS. Här kan du läsa mer: https://mf.gu.se/

Du kan också ladda ner den folder som Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet tagit fram – Vad händer när hjärnan inte orkar

Länkar till mer information

 

 

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X