Search
Close this search box.
Den 15 december öppnar ny specialistmottagning på Karolinska i Stockholm

Ny specialistmottagning på Karolinska i Stockholm

I Stockholm har nya besked kommit gällande utformningen av ME-vården i regionen. Den 21/11 tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet att inrätta en ny specialistmottagning för postinfektiös sjukdom på Karolinska sjukhuset. Mottagningen öppnar upp för remisser från och med den 15/12.

RME Stockholm har lagt ner mycket tid och energi för att påverka vården i rätt riktning och lyfta den oro många haft sedan beskedet om Bragée ME-centers nedstängning kom. Även om en del frågetecken kvarstår, har viktiga frågor som RME ställt till hälso- och sjukvårdsnämnden nu besvarats, dessa kan ni läsa här.

Den 15/11 hade RME Stockholm ett möte med Region Stockholms tjänstemän, Talla Alkurdi (S) och hennes politiska sekreterare. Sedan beslutet om att avveckla vårdvalet kom, har RME Stockholm jobbat för att Bragée-klinikens inarbetade vård och kunskap ska få finnas kvar, om än i annan form. Därför var det ett glädjande besked att Bragée fått godkänt att starta upp en egen vårdcentral och rehabmottagning. Bragée har meddelat att inriktningen på mottagningen ännu inte är lagd. RME hoppas därför på fler fruktbara samtal med mottagningen för att säkra att kunskapen om ME kan bevaras och nyttjas.

RME Stockholm uppdaterar kontinuerligt information om vården i regionen på deras hemsida www.rme.nu/rme-stockholm/

Läkartidningen har publicerat en artikel om nyheten 2023-11-28.
Länk till artikeln i Läkartidningen