Skip to content

Nordic ME Network

Nordic ME Network (NOMEN) bildades i Oslo i september 2014 och består av patientföreningar från samtliga nordiska länder.

Danmark

ME Foreningen
www.me-foreningen.dk

Finland

Finska ME /CFS-föreningen (SMEY)
www.smey.fi

Medicinska föreningen för ME/CFS i Finland r.f
www.slme.fi

Island

ME Félag Íslands
www.mefelag.is

Norge

Norges ME Forening
www.me-foreningen.com

Sverige

Riksförbundet för ME-patienter
www.rme.nu

X