RME Konferenser

nystorforskning
MEkonferens 2020_213-15okt

Reservera dagen för årets ME/CFS-dagar 2020

Årets ME/CFS-dagar kommer att äga rum den 13–15 oktober med fokus på PEM, diagnos och barn och unga.Bland föreläsarna finns Betsy Keller, Ithaca college, NY och Kristian Sommerfelt, universitetet i Bergen.

Ron Davis kommer att redogöra för den senaste forskningen i sitt Stanford-team via video.

Den 13–14 samlas särskilt inbjudna forskare och kliniskt verksamma till rundabordsmöte på Rosersbergs slott utanför Stockholm.

Den 14 okt kl 13-17 inbjuds sjukvårdspersonal, politiker, beslutsfattare m fl till konferens i Landstingssalen i Stockholm. Patienter och anhöriga kan delta i mån av plats.

Den 15 oktober kl 13-17 inbjuds till motsvarande konferens i Malmö.

Läs mer om konferenserna

Vad är ME/CFS-dagarna?

Ett av RME:s huvudsyften är att sprida kunskap och information om ME/CFS. Detta gör vi bland annat genom att arrangera årligt återkommande konferenser och möten under tre intensiva dagar i mitten av oktober. Konferenserna anordnas i Stockholm och på ytterligare en ort som varierar år från år. I samband med konferensdagarna genomförs även ett runda-bordsmöte för utvalda forskare och läkare.

Ett urval av tidigare konferenser går att se via länkar längre ner på sidan. ME/CFS-dagarna 2019 planeras för fullt och här kommer senaste nytt presenteras nedan. Inbjudan skickas ut i maj. Målgruppen är i första hand personal från sjukvård, politiker och media. Om du vill få en inbjudan till kommande konferenser kan du anmäla dig här.

Beställ konferensmaterialet från årets konferenser 2019

Beställning av konferensmaterial 2019

Tack för att du har:nA) Beställt Konferensmaterial ellernB) Beställt Konferensmaterial och kommande utskicknnRME RIksförbund för ME-patienter och deras anhöriga.nVi är måna om din integritet och tillämpar GDPR och därför behöver du bekräfta din prenumeration ochnditt samtycke nedan. Samtycket kan alltid tas tillbaka eller ändras. Har du endast beställt konferensmaterial kommer dina person- och adressuppgifter för konferensutskick att raderas efter ustkicket.nnHär kan du läsa RME:s integrítetspolicy i sin helhet och om hur samtycket kan ändras eller tas tillbaka.nn

Genomförda konferenser

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X