Skip to content

RME Konferenser

nystorforskning

Vi ser fram emot ett nytt år – och en ny spännande konferens!

Vi tackar alla som visat intresse för konferensen ”Nya perspektiv på ME/CFS” 2021! Längre ned på sidan finns länkar till dokumentationen och inspelningarna från höstens program.

RME anordnar en nationell konferens med varierande teman i oktober varje år. Med undantag för de senaste två åren, då alla evenemang genomförts digitalt, brukar konferensen arrangeras i Stockholm samt ytterligare en ort. I år har turen kommit till Malmö.

Evenemanget vänder sig i första hand till läkare och annan personal inom vård och omsorg, förtroendevalda, beslutsfattare inom vårdområdet samt aktiva forskare inom fältet.

Inom den internationella forskarvärlden märks sedan några år en spirande optimism gällande kartläggningen av sjukdomsmekanismerna bakom ME/CFS och utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Genom ett alltmer omfattande internationellt samarbete mellan forskare och institutioner, och med ökande finansiering, har stora och avancerade studier blivit möjliga. Dock är denna forskning, i jämförelse med andra sjukdomar, fortfarande kraftigt underfinansierad.

RME är landets största sammanslutning för ME/CFS-patienter och ett av förbundets huvudsyften är att sprida kunskap om sjukdomen. Konferensen tillhör därför ett av förbundets prioriterade områden – och den senaste utvecklingen inom forskningen är en fråga vi ständigt bevakar. Just nu pågår förberedelserna inför nästa hösts stora konferens. Ännu är det kommande programmet inte spikat, men även i år hoppas vi kunna bjuda på information, inspiration och nya insikter!

Har du frågor eller funderingar kontakta gärna Konferensutskottet via e-post på konferens@rme.nu.

Läs mer om genomförda konferenser

Vad är ME/CFS-dagarna?

Ett av RME:s huvudsyften är att sprida kunskap och information om ME/CFS. Detta gör vi bland annat genom att arrangera årligt återkommande konferenser och möten under tre intensiva dagar i mitten av oktober. Konferenserna anordnas i Stockholm och på ytterligare en ort som varierar år från år. I samband med konferensdagarna genomförs även ett runda-bordsmöte för utvalda forskare och läkare.

Ett urval av tidigare konferenser går att se via länkar längre ner på sidan. ME/CFS-dagarna 2019 planeras för fullt och här kommer senaste nytt presenteras nedan. Inbjudan skickas ut i maj. Målgruppen är i första hand personal från sjukvård, politiker och media. Om du vill få en inbjudan till kommande konferenser kan du anmäla dig här.

Beställ materialet efter avslutad konferens

Om du vill ha årets konferensmaterial – maila till

X