RME Konferenser

Intresset för ME/CFS, och behovet av relevant information, ökar ständigt.

För tolfte året i rad samlar vi aktuella och internationellt erkända ME/CFS-forskare, som berättar om de senaste framstegen och mest lovande resultaten.

Årets ME/CFS-dagar fokuserar på hur sjukdomen påverkar hjärnan och immunförsvaret samt, inte minst, på klinisk verksamhet.

Konferenserna streamas via Youtube.

Klicka på länken nedan för att titta.

Youtube – ME/CFS Dagarna

Konferenserna startar 13.00 båda dagarna


Ur programmet:

State-of-the-art. Vad vet vi om ME/CFS? Vad tror vi att vi vet? Vad är osäkert?

Professor Jonas Bergquist, Uppsala universitet.

Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi, är högst aktuell eftersom han kommer att leda arbetet vid det nyligen inrättade centrumet för ME/CFS-forskning i Uppsala. Han föreläser också vid höstens konferens, och vi ser fram emot att få veta mer om de bio- och neurokemiska förändringar som ses hos ME/CFS-patienter.

 

Att leva med ME/CFS – patientenkät till RME:s medlemmar. 

Docent Sture Eriksson, vice ordförande i RME, kommer att presentera den nya medlemsenkäten i sin helhet under höstens konferenser.

– Vi har sammanställt huvuddragen i RME:s medlemsenkät och den visar tydligt vilken kraftigt sänkande effekt ME/CFS har på den fysiska förmågan, men också hur psykiskt välbefinnande påverkas av sjukdomens konsekvenser och hur den sociala samvaron begränsas. Svårigheterna för ME-sjuka i Hälso- och sjukvården, liksom inom Socialförsäkringssystemet, är väl dokumenterade. Förhandstitt på enkäten.

Läs mer om konferenserna

Vad är ME/CFS-dagarna?

Ett av RME:s huvudsyften är att sprida kunskap och information om ME/CFS. Detta gör vi bland annat genom att arrangera årligt återkommande konferenser och möten under tre intensiva dagar i mitten av oktober. Konferenserna anordnas i Stockholm och på ytterligare en ort som varierar år från år. I samband med konferensdagarna genomförs även ett runda-bordsmöte för utvalda forskare och läkare.

Ett urval av tidigare konferenser går att se via länkar längre ner på sidan. ME/CFS-dagarna 2019 planeras för fullt och här kommer senaste nytt presenteras nedan. Inbjudan skickas ut i maj. Målgruppen är i första hand personal från sjukvård, politiker och media. Om du vill få en inbjudan till kommande konferenser kan du anmäla dig här.

Beställ konferensmaterialet från årets konferenser 2019

Beställning av konferensmaterial 2019

Tack för att du har:nA) Beställt Konferensmaterial ellernB) Beställt Konferensmaterial och kommande utskicknnRME RIksförbund för ME-patienter och deras anhöriga.nVi är måna om din integritet och tillämpar GDPR och därför behöver du bekräfta din prenumeration ochnditt samtycke nedan. Samtycket kan alltid tas tillbaka eller ändras. Har du endast beställt konferensmaterial kommer dina person- och adressuppgifter för konferensutskick att raderas efter ustkicket.nnHär kan du läsa RME:s integrítetspolicy i sin helhet och om hur samtycket kan ändras eller tas tillbaka.nn

Genomförda konferenser

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X