RME Konferenser

Ur programmet:

Att leva med ME/CFS – patientenkät till RME:s medlemmar

Docent Sture Eriksson, Umeå universitet, vice ordförande RME

“Vi har sammanställt huvuddragen i RME:s medlemsenkät och den visar tydligt vilken kraftig sänkande effekt ME/CFS har på den fysiska förmågan, men också hur psykiskt välbefinnande påverkas av sjukdomens konsekvenser och hur den sociala samvaron begränsas. Svårigheterna för ME-sjuka i Hälso- och sjukvården, liksom inom Socialförsäkringssystemet, är väl dokumenterade. Enkäten presenteras i sin helhet under konferenserna i oktober.”

Läs mer om ME/CFS-dagarna 2019 nedan!

Vad är ME/CFS-dagarna?

Ett av RME:s huvudsyften är att sprida kunskap och information om ME/CFS. Detta gör vi bland annat genom att arrangera årligt återkommande konferenser och möten under tre intensiva dagar i mitten av oktober. Konferenserna anordnas i Stockholm och på ytterligare en ort som varierar år från år. I samband med konferensdagarna genomförs även ett runda-bordsmöte för utvalda forskare och läkare.

Ett urval av tidigare konferenser går att se via länkar längre ner på sidan. ME/CFS-dagarna 2019 planeras för fullt och här kommer senaste nytt presenteras nedan. Inbjudan skickas ut i maj. Målgruppen är i första hand personal från sjukvård, politiker och media. Om du vill få en inbjudan till kommande konferenser kan du anmäla dig här.

Beställ konferensmaterialet från årets konferenser 2019

Beställning av konferensmaterial 2019

Tack för att du har: A) Beställt Konferensmaterial eller B) Beställt Konferensmaterial och kommande utskick RME RIksförbund för ME-patienter och deras anhöriga. Vi är måna om din integritet och tillämpar GDPR och därför behöver du bekräfta din prenumeration och ditt samtycke nedan. Samtycket kan alltid tas tillbaka eller ändras. Har du endast beställt konferensmaterial kommer dina person- och adressuppgifter för konferensutskick att raderas efter ustkicket. Här kan du läsa RME:s integrítetspolicy i sin helhet och om hur samtycket kan ändras eller tas tillbaka.

Genomförda konferenser

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X