Sjukvårdspersonal

Nystor forskning

VIP – du som jobbar inom vården!

“Aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta.”

Du som arbetar inom vården är för oss som är sjuka i ME/CFS en VIP – “very important person”. 

Idag finns ännu ingen bot för ME/CFS. Trots detta finns det mycket Du som arbetar inom vården kan göra för att hjälpa en person som har ME/CFS.

Som patient behöver man bli respekterad, trodd och framförallt få rätt information när man besöker en läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller liknande. Det kan göra en stor skillnad för ens framtida mående.

ME/CFS ter sig ofta ganska individuellt hos olika personer, det som fungerar för någon passar inte alls någon annan. ME/CFS skiljer sig också ganska mycket på vissa punkter mot det mesta som vi lärt oss gällande andra diagnoser. En sådan sak är träning och överansträngning. Många som har levt länge med ME/CFS har stort intresse för forskningen och djup kunskap om just ME/CFS och framförallt ofta en god insikt i om hur deras reaktioner ter sig.

Som patienter vill vi inte ta Ditt jobb ifrån dig, men vi önskar att vi kan hjälpas åt. Din expertis och mina upplevelser och den forskning jag läst kan tillsammans hjälpa mig att få lindring och så mycket livskvalitet som är möjligt i min situation.  

ME/CFS är, trots att den är ganska vanlig, en ännu relativt okänd diagnos och det är inte säkert att Du har alla redskap Du behöver för att kunna hjälpa en ME-sjuk på bästa sätt. På den här sidan har vi samlat information som är värdefull för Dig som arbetar i vården att ta del av för att Du ska få mer och fördjupad kunskap för att kunna hjälpa med det som är möjligt.

Mer att läsa

Forskning

Idag sker förhållandevis mycket forskning gällande ME/CFS om man jämför med tidigare. Trots detta finns ännu inget sätt att “se” ME/CFS på ett enkelt prov. 

Här kan du ta del av det senaste vad gäller forskning kring ME/CFS.

Att läsa: Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness (2015)

Anestesi

Om Anestesi och ME

Anestesi ME

Läkarmaterial

RME har satt samman ett Läkarmaterial till dig som är läkare eller arbetar på annan plats inom vården och som vill lära dig mer om ME/CFS. Material finns dels i digitalt format eller utskrivet.

Alla vårdgivare kan beställa materialet i utskriven form utan kostnad via info@rme.nu. OBS! Uppge namn samt adress och telefonnummer till din arbetsplats i beställningen.

Material för nedladdning

Läkarmaterialet

Översikt kunskapsläget (pdf)
Sammanställt av RME, oktober 2020

2020 Översikt över kunskapsläget för ME

Utredning och behandling av ME/CFS (pdf)
Sammanställt av RME, oktober 2020

2020 Fakta till läkare utredning och behandling

Kanadakriterierna – för ifyllnad (pdf)

“Kryssversion” av Kanada-kriterierna

ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
IACFS/ME, 2014

Primer for Clinical Practitioners

Sammanfattning på svenska av ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
Framtagen i RME:s regi och godkänd av IACFS/ME

Svensk sammanfattning av Primer for Clinical Practitioners

Mer information om diagnos och behandling

Diagnosing and treating ME/CFS (pdf)
 U.S. ME/CFS Clinician Coalition, 2020

Diagnosing and treating ME/CFS

Pediatric Primer (pdf)
Rowe et al. Front Pediatr. 2017 Jun 19; 5:121

Pediatric Primer

Länk till Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Övrigt

RME:s informationsfolder – för utskrift (pdf)

RME:s Informationsfolder (2018)

RME:s medlemsenkät (pdf)

Att (försöka) leva med ME/CFS RME:s medlemsenkät 2018-2019

Bärarkort för ME-patienter – för utskrift (pdf)
Liten folder med information om hur ME-patienter behöver stöd vid läkarbesök.

RME:s bärarkort

Utskrivet läkarmaterial – beställ nedan

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X