Skip to content

Sjukvårdspersonal

Nystor forskning

VIP – du som jobbar inom vården!

“Aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta.”

Du som arbetar inom vården är för oss som är sjuka i ME/CFS en VIP – “very important person”. 

Idag finns ännu ingen bot för ME/CFS. Trots detta finns det mycket Du som arbetar inom vården kan göra för att hjälpa en person som har ME/CFS.

Som patient behöver man bli respekterad, trodd och framförallt få rätt information när man besöker en läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller liknande. Det kan göra en stor skillnad för ens framtida mående.

ME/CFS ter sig ofta ganska individuellt hos olika personer, det som fungerar för någon passar inte alls någon annan. ME/CFS skiljer sig också ganska mycket på vissa punkter mot det mesta som vi lärt oss gällande andra diagnoser. En sådan sak är träning och överansträngning. Många som har levt länge med ME/CFS har stort intresse för forskningen och djup kunskap om just ME/CFS och framförallt ofta en god insikt i om hur deras reaktioner ter sig.

Som patienter vill vi inte ta Ditt jobb ifrån dig, men vi önskar att vi kan hjälpas åt. Din expertis och mina upplevelser och den forskning jag läst kan tillsammans hjälpa mig att få lindring och så mycket livskvalitet som är möjligt i min situation.  

ME/CFS är, trots att den är ganska vanlig, en ännu relativt okänd diagnos och det är inte säkert att Du har alla redskap Du behöver för att kunna hjälpa en ME-sjuk på bästa sätt. På den här sidan har vi samlat information som är värdefull för Dig som arbetar i vården att ta del av för att Du ska få mer och fördjupad kunskap för att kunna hjälpa med det som är möjligt.

Mer att läsa

Forskning

Idag sker förhållandevis mycket forskning gällande ME/CFS om man jämför med tidigare. Trots detta finns ännu inget sätt att “se” ME/CFS på ett enkelt prov. 

Här kan du ta del av det senaste vad gäller forskning kring ME/CFS.

IOM-rapporten

2015 publicerade lnstitute of Medicine, numera kallat National Academy of Medicine (IOM/NAM), som är en del av den amerikanska vetenskapsakademin National Academy of Sciences, en omfattande rapport om kunskapsläget om ME/CFS.

Rapporten om ME/CFS var beställd av amerikanska hälsodepartementet, CDC, NIH, Social Security Administration, motsvarigheten till SBU
(AHRQ) och FDA. Arbetsgruppen som tillsattes av IOM/NAM gick igenom drygt 9000 studier för att utvärdera evidensen kring symptom och sjukdomsmekanismer vid ME/CFS.

I rapporten slås fast att ME/CFS är en allvarlig, kronisk och komplex multisystemsjukdom som är svårt funktionsnedsättande. Ofta berövas den drabbade helt på sitt liv. Upp till 25 % av ME/CFS-patienterna är bundna till sina hem eller sängliggande

Här finns hela rapporten att läsa: Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness (2015)

Läs mer om rapporten och studien på National Academy

Anestesi

Om Anestesi och ME

Anestesi ME

Läkarmaterial

RME har satt samman ett Läkarmaterial till dig som är läkare eller arbetar på annan plats inom vården och som vill lära dig mer om ME/CFS. Material finns dels i digitalt format eller utskrivet.

 

Läkarmaterialet

ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
IACFS/ME, 2014

Primer for Clinical Practitioners (2014)

Sammanfattning på svenska av ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
Framtagen i RME:s regi och godkänd av IACFS/ME

Svensk sammanfattning av Primer for Clinical Practitioners (2014)

Översikt kunskapsläget (pdf)
Sammanställt av RME, oktober 2022

Kunskapsfronten inom ME-fältet (2022)

Utredning och behandling av ME/CFS (pdf)
Sammanställt av RME, oktober 2022

Klinisk handläggning av Myalgisk Encephalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) (2022)

Länk till Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS (viss.nu)

Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Utskrivet läkarmaterial – beställ i vår webbshop

 

Beställning av utskrivet läkarmaterial – för vårdpersonal

Alla vårdgivare kan beställa materialet i utskriven form utan kostnad genom att fylla i detta formulär.

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

Dela


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
X