Search
Close this search box.
Information från RME Stockholm om framtida ME-vård i Stockholm

Information om framtida ME-vård i Stockholm

Idag, den 15/11, har RME Stockholm haft möte med Region Stockholms tjänstemän, Talla Alkurdi (S) och hennes politiska sekreterare.

Vi har haft en dialog inför beslutet, som kommer tas nästa vecka, om hur de ser på den kommande specialistvården. Som vi nämnt tidigare är det en ny typ av avtal vilket gör att de extra resurser som nu ges till sjukhusen också kommer denna mottagning tillgodo. Hela summan för den tidigare ME-vården i vårdvalet kommer överföras in i den kommande specialistvården enl. uppgifter under mötet.

Tjänsteutlåtandet från Anders Ahlsson kan tolkas på flera sätt och oron över att otillräckliga resurser ska försämra en vård som redan tidigare varit otillräcklig har lyfts från RME både genom mail och under mötet. Vi har fått bekräftat att inga neddragningar kommer göras i vården för ME-patienter och ambitionen är att ytterligare förbättra vården.

Det blir troligen KS i Huddinge (idag finns redan en postcovidmottagning där) som bygger upp den nya postinfektiösa mottagningen för ME, postcovid och andra liknande postinfektiösa tillstånd. Detta under förutsättning att förslaget går igenom. Enheten ska kunna ta emot remisser från den 15/12.

Nya regler kring remissförfaranden gör att ingen remiss längre kommer kunna nekas utan en första utredning. Vi tror dock att vi kommer se längre väntetider under tiden som specialistmottagningen bygger ut sin verksamhet.

Redan när beslutet kom att avveckla vårdvalet har vi jobbat för att Bragée klinikens inarbetade ME-vård och kunskap ska få finnas kvar. Vi kan nu dela informationen om att Bragée har fått ett beslut på att starta upp en egen vårdcentral och rehab-mottagning. Det är mycket glädjande, då vi tror att man på detta sätt kan bli en av regionens mest kunniga vårdcentraler när det kommer till ME/CFS. Kanske ett steg mot en av dessa supervårdcentraler som vi länge föreslagit.

Om/när beslutet fattas kommer vi inleda kontakter/dialoger med den nya mottagningen.

RME Stockholm

Tillägg 17/11:
Inriktningen på en eventuell vårdcentral är i dagsläget inte lagd, meddelar Bragée. Man lägger just nu all sin energi på att avsluta patienter och ME/CFS mottagningen på bästa sätt. RME Stockholm hoppas framöver på fler fruktbara samtal kring den framtida ME-vården med Bragée.