Bli medlem

Medlemskap i RME

Du är varmt välkommen att bli medlem i RME oavsett om du själv är sjuk, är anhörig eller vän till någon som är sjuk eller om du helt enkelt bara vill stötta RME:s arbete.

Att du blir medlem i RME gynnar både dig, RME och andra ME-sjuka.

RME bedriver ett kontinuerligt påverkansarbete och för samtal med många olika aktörer såsom politiker och andra beslutsfattare, vård och myndigheter. Ju större vi är desto längre har vi möjlighet att nå i detta arbete!

Som medlem i RME får du hjälp med att hålla dig uppdaterad om och få relevant information kring det senaste rörande ME/CFS. Du får också möjlighet att få kontakt med andra som är i en liknande situation som din oavsett om du är sjuk eller anhörig. Som medlem i RME får du tillgång till flera olika sorters medlemssidor och material och delta i din regionförenings aktiviteter.

Vi har tre sorters medlemskap:

Huvudmedlem – 250 kr/år

 • Löpande medlemsinformation
 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte och kan bli invald i styrelse

Familjemedlem – 100 kr/år (under 18 år gratis)

 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte och kan bli invald i styrelse
  (Familjemedlem under 18 år kan inte bli invald i styrelse)
 • Ska vara folkbokförd på samma adress som en huvudmedlem – medlemsnummer och namn på huvudmedlem måste uppges vid registrering
 • Får inte löpande medlemsinformation

Stödmedlem – 150 kr/år

 • Får kallelse till årsmöte men ingen medlemsinformation
 • Har inte rösträtt vid årsmöten
 • Kan inte delta i styrelsearbete

Om du vill göra mer för att stötta RME:s arbete än att bara vara medlem är du välkommen att höra av dig. RME är ett ideellt förbund utan anställd personal och det finns alltid plats för fler som vill delta i arbetet.

Varmt välkommen!

 

Bli medlem genom att fylla i detta formulär

Gör så här!

Du kan bli medlem på två sätt:

 • Registrera dig online genom att fylla i formuläret nederst på denna sida
 • Ladda ner en blankett som du sedan skickar/mejlar till oss

När vi fått din betalning aktiveras ditt medlemskap och du får ett välkomstmeddelande.

 

Senast från Twitter

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X