Bli medlem

Varför ska jag vara medlem?

Du är varmt välkommen att bli medlem i RME oavsett om du själv är sjuk, är anhörig eller vän till någon som är sjuk eller om du helt enkelt bara vill stötta RME:s arbete.

Som medlem i RME får Du hjälp med att hålla dig uppdaterad om och få relevant information kring det senaste rörande ME/CFS. Du får också möjlighet att få kontakt med andra som är i en liknande situation som Din oavsett om du är sjuk eller anhörig. Som medlem i RME får du tillgång till flera olika sorters medlemssidor och material och delta i din regionförenings aktiviteter.

För oss som har en uppgift inom förbundet ser vi vikten av att vi är många medlemmar då vi ska bedriva påverkan och föra samtal med politiker och andra beslutsfattare, vård och myndigheter.

Att Du blir medlem i RME gynnar alltså både Dig, RME och andra ME-sjuka. 

Vi har fyra sorters medlemskap:

Huvudmedlem – 250 kr/år

 • Löpande medlemsinformation
 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte och kan bli invald i styrelse

Familjemedlem – 100 kr/år

 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte och kan bli invald i styrelse
 • Ska vara folkbokförd på samma adress som en huvudmedlem – medlemsnummer och namn på huvudmedlem måste uppges vid registrering
 • Får inte löpande medlemsinformation

Barnmedlem – Gratis

 • För minderårig (under 18 år)
 • Ska vara folkbokförd på samma adress som en huvudmedlem – medlemsnummer och namn på huvudmedlem måste uppges vid registrering
 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte
 • Får inte löpande medlemsinformation

Stödmedlem – 150 kr/år

 • Får kallelse till årsmöte men ingen medlemsinformation
 • Har inte rösträtt vid årsmöten
 • Kan inte delta i styrelsearbete

Om du vill göra mer för att stötta RME:s arbete än att bara vara medlem är du välkommen att höra av dig. RME är ett ideellt förbund utan anställd personal och det finns alltid plats för fler som vill delta i arbetet.

Varmt välkommen!

Gör så här!

Du kan bli medlem på två sätt:

 • genom att registrera dig online genom att klicka på knappen nedan
 • genom att ladda ner en blankett som sedan skickas/mejlas till oss. 

När vi fått din betalning aktiveras ditt medlemskap och du får då ett välkomstmeddelande så du vet att ditt medlemsskap är igång. 

Instruktion för att bli medlem online finns här:
Registrering – instruktion

Senast från Twitter

Senast från facebook

Information från RMEs förbundsstyrelse.

MBS-studien

Två forskare knutna till Karolinska Institutet söker nu deltagare till en studie Känslofokuserad psykodynamisk skrivterapi för kroppssyndrom.

Den målgrupp som anges i ansökan till EPM är Patienter med kroppssyndrom (Engelska: Somatic symptom disorder; SSD) som har ett eller fler kroppsliga symptom som huvudvärk, magont eller uttalad trötthet som de ägnar mycket tid och energi till att hantera (DSM-5 2013) Rekrytering av deltagare skall främst ske via specialmottagningar för smärta och gastro-intestinala besvär.

Indirekt anges dock personer med ME/CFS som lämpliga deltagare genom att ”kroniskt trötthetssyndrom” i inbjudan nämns bland de sjukdomstillstånd där behandling med KBT har haft begränsad effekt och som man nu vill erbjuda att pröva andra vägar till ökad hälsa. Däremot anges det i exklusionskriterierna att patienter med allvarlig fysisk sjukdom inte är aktuella.

Eftersom medlemmar i RME oroats av denna inbjudan vill förbundsstyrelse framhålla följande:

Aktuell forskning visar att ME/CFS är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Därmed bör patienter med ME/CFS inte vara aktuella för den föreslagna studien.

Förbundsstyrelsen tar avstånd från föreställningen att ME/CFS kan inkluderas i begreppet BMS Body Mind Syndrom; SSD Somatic Symtom Disorder eller Medicinskt oförklarade symtom.

Förbundsstyrelsen rekommenderar att personer med ME/CFS, som är intresserade av att deltaga, noggrant läser de råd som finns här (RME om att delta i forskningsstudier) innan de tar ställning till ett ev. deltagande i MBS-studien eller i andra studier.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X