Förbundsstyrelsens nyhetsbrev – december

Förbundsstyrelsens nyhetsbrev
December 2018

Forskningspengar till OMF
Under november skickade RME ca 90 000 skr till OMF. Flera av våra svenska forskare har
ansökt om att få del av dessa genom OMF. På nästa sida visas ett tackbrev från OMF.

Hemsida

Arbetet med att uppdatera och förnya RME:s hemsida går vidare och vi hoppas att den nya
sidan ska vara igång vid årsskiftet eller strax efter. Adressen www.rme.nu kommer även i
fortsättningen att vara den där man hittar vår hemsida.

Prata med dina riksdagspolitikervänner

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till riksdagen om att utveckla ett nationellt
kunskapscenter kring ME/CFS. Detta tycker vi i RME är positivt och vi ser gärna att alla
medlemmar pratar med de riksdagspolitiker man känner för att uppmuntra en positiv respons
på vänsterpartiets motion.

Bilias julgåva

Förra året röstades RME fram som den organisation som fick ta emot Bilias julgåva – 25 000
kr. Nu är det dags för en ny julgåva. Du som har Facebook får gärna gå in på Bilias
Facebooksida och rösta på RME även i år. Tydligen finns RME på två olika ställen i listan att
rösta på, rösta gärna på den upplaga av RME som har fått flest röster.
https://www.facebook.com/biliasverige/app/228117394287462/

Socialstyrelsen

Den 20 december är representanter för RME kallade till ett möte på Socialstyrelsen för att få
information om SBU:s kvalitativa rapport och Socialstyrelsens kunskapsöversyn. Vi
återkommer till detta efter juluppehållet.

Frågor till styrelsen

Om du har frågor till oss i styrelsen går det bra att maila styrelse@rme.nu. Om du har ett
förslag som du vill att styrelsen ska behandla finns ett förslagsformulär för detta på hemsidan:
https://rme.nu/node/457. Förbundsstyrelsen har sitt nästa möte den 10 januari 2019.

På återseende!
MVH Förbundsstyrelsen