RME:s Vetenskapliga råd

logga_i_ram_banner

RME:s vetenskapliga råd


RME:s huvudsyfte är att verka för ME-patienters rätt till korrekt diagnos, adekvat vård och full delaktighet i det allmänna socialförsäkringssystemet samt avlastning och andra stödåtgärder. Därför är vi angelägna om att ha god kontakt med dem som arbetar i vården.

En av RME:s huvuduppgifter är att följa och stimulera forskningen samt sprida forskningsrön och annan korrekt information om sjukdomen. Att arbeta nära dem som bedriver forskning underlättar detta.

Till hjälp i detta arbete har RME ett vetenskapligt råd. Det vetenskapliga rådets uppgift är att vara referensgrupp samt att ge vetenskaplig förankring i ME/CFS-frågor gentemot sjukvård, myndigheter, politiker och media.

Fler sidor

Medlemmar i rådet

Professor Jonas Bergquist

analytisk kemi och neurokemi, Uppsala universitet

Sven Britton

tidigare professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet

Dr. Carmen Pichot

Hagakliniken, Göteborg

Dr Bo C Bertilsson

Bragée-kliniken, Stockholm

Professor emeritus Anders Rosén

Inflammations- och tumörbiologi, institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet

Professor Carl-Gerhard Gottfries

Psykiater, Gottfrieskliniken.

Med. dr Per Julin

Specialist i Rehabiliteringsmedicin och överläkare, Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal

 

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X