Skip to content

RME om Lightning Process

logga_i_ram_banner

Lightning Process är en behandlingsmetod skapad av en privat organisation. Metoden innebär korta kurser i mental träning (vanligtvis tre dagar), där ME/CFS-patienterna anmodas ändra sina tankemönster och på detta sätt bota sin ME/CFS. Lightning Process är en mycket kontroversiell metod, och kunniga ME/CFS-läkare har uttalat att det saknas evidens för att den ger positiv effekt. Kurserna är mycket dyra och om behandlingen inte hjälper anses det bero på patienten och dennes bristande motivation.

I Norge är metoden utbredd, och den norska patientföreningen betraktar den som ett problem. De ser många gå kursen och antingen inte ha någon nytta av den, eller först uppleva sig hjälpta, men sedan avsevärt försämras några månader senare, troligen p g a att de anmodats att anstränga sig långt utöver sin egentliga aktivitetsförmåga.

I brist på forskning som påvisar metodens effektivitet och säkerhet, och i ljuset av erfarenheterna från vår norska systerorganisation, kan inte RME rekommendera metoden till sina medlemmar.

X