Skip to content

RME om DNRS

logga_i_ram_banner

RME om DNRS

Med anledning av den diskussion som varit i olika forum om den eventuella nyttan av DNRS, the Dynamic Neural Retraining System, vill RME framhålla att metoden inte har något vetenskapligt stöd.


Programmet går ut på att lära sig “hur man kopplar om det limbiska systemet och ändrar hjärnans struktur och funktion” genom att följa en digital kurs och ha till gång till stödgrupper och individuell rådgivning (www.retrainingthebrain.com). Enligt hemsidan kan metoden vara till hjälp mot en mängd olika tillstånd bl a ME/CFS och långtidscovid.


RME ifrågasätter inte att personer mår bättre efter att ha gått igenom programmet, men RME förblir avvaktande tills metoden har granskats genom seriös forskning.


Se också https://www.virology.ws/2020/09/02/trial-by-error-what-is-the-dynamic-neural-retraining-system/

I de kliniska riktlinjer för ME/CFS som sammanställts av NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) 2021, framhålls att:

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) för personer med ME/CFS

  • Syftar till att öka deras livskvalitet, kan vara till hjälp för att hantera symtom och minska den sorg och oro som förknippas med en kronisk sjukdom, men den botar inte sjukdomen.
  • Bygger inte på antagandet att ”felaktiga” tankemönster eller beteenden är en underliggande orsak till ME/CFS, men beaktar att tankar, känslor, beteende och fysiologi interagerar med varandra.
X