Skip to content

Material för nedladdning

RME_folders

Läkarmaterialet

ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
IACFS/ME, 2014

Primer for Clinical Practitioners (2014)

Sammanfattning på svenska av ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
Framtagen i RME:s regi och godkänd av IACFS/ME

Svensk sammanfattning av Primer for Clinical Practitioners (2014)

Översikt kunskapsläget (pdf)
Sammanställt av RME, oktober 2022

Kunskapsfronten inom ME-fältet (2022)

Utredning och behandling av ME/CFS (pdf)
Sammanställt av RME, oktober 2022

Klinisk handläggning av Myalgisk Encephalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) (2022)

Länk till Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS (viss.nu)

Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Diagnoskriterier

Diagnoskriterier ME/CFS för utskrift (Kanadakriterierna)
Fullständig lista hämtad från viss.nu

Diagnoskriterier ME/CFS (2022)

Symtomformulär ME/CFS för utskrift och ifyllnad
Formulär hämtat från viss.nu

Symtomformulär ME/CFS (2022)

Kanadakriterierna ME/CFS krysslista
Canadian Clinical Criteria (abbreviated version) 2003
Utdrag ur ME/CFS Guidelines Myalgic Encephalopathy (ME)/Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Management Guidelines for General Practitioners, South Australia. Department of Human Services. Metropolitan Division, 2004

Krysslista ME/CFS Kanadakriterierna (2003)

 

Mer information om diagnos och behandling

Diagnosing and treating ME/CFS
U.S. ME/CFS Clinician Coalition, 2020 juli, version 2

Diagnosing and treating ME/CFS (2020)

Pediatric Primer
Rowe et al. Front Pediatr. 2017 Jun 19; 5:121

Pediatric Primer (2017)

Anestesi till patienter med ME/CFS
Anæstesi til patienten med Myalgisk Encefalomyelitis (ME)/Kronisk Træthedssyndrom (CFS)
Hendriksenn, SFAI-Tidningen, Volym 26, nr 3 • augusti 2020

Anestesi vid ME/CFS (2020)

 

Kunskapssammanställningar

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols “Kanadarapporten”
Carruthers et al, Journal of Chronic Fatigue Syndrome, Vol. 11(1) 2003

Kanadarapporten (2003)

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners, An Overview of the Canadian Consensus Document
Carruthers B.M. &  van de Sande, 2005

Kanadarapporten (overview) (2005)

Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness “IOM-rapporten”
Institute of Medicine. 2015

IOM-rapporten (2015)

 

PEM

Faktablad om PEM
Sammanställt av RME, november 2020

Faktablad om PEM (2020)

 

Pacing

Pacing och hjälp att hantera livet med ME/CFS
Svensk översättning av Pacing and Management Guide, 2021-03-02 ME Action

Pacing and Management Guide (svensk version) (2021)

RME:s pacingskola

RME:s pacingskola (2018)

Managing Your Energy Envelope
Artikel om Pacing ur CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009

Managing Your Energy Envelope (2009)

Att hushålla med sitt energikonto
Svensk översättning av Managing Your Energy Envelope, CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009

Att hushålla med sitt energikonto (2009)

Step-by-step improvement
Artikel om Pacing ur CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009

Step-by-Step Improvement (2009)

Att leva med ME/CFS
Svensk översättning av Step-by-step improvement, CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009

Att leva med ME/CFS (2009)

 

Funktionsnedsättning och prognos vid ME/CFS

Fakta och referenser gällande funktionsnedsättning och prognos vid ME/CFS
Sammanställt av RME, oktober 2020

Funktionsnedsättning och prognos vid ME/CFS (2020)


Övrigt

RME:s informationsfolder – för utskrift

RME:s Informationsfolder (2018)

RME enkätrapport 2007-2008

…som något katten släpat in. Om att leva med ME/CFS (Kroniskt Trötthetssyndrom) och om mötet med den svenska sjukvården

RME:s medlemsenkät 2018-2019

Att (försöka) leva med ME/CFS RME:s medlemsenkät 2018-2019

Bärarkort för ME-patienter – för utskrift
Liten folder med information om hur ME-patienter behöver stöd vid läkarbesök.

RME:s bärarkort (2019, version 2)

Socialmedicinsk tidskrift – Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS
2016, Socialmedicinsk tidskrift 93, Nr 4. Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom). Temaredaktörer: Kerstin Heiling och Lisa Forstenius.

smt – Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME CFS_2016

X