Material för nedladdning

Läkarmaterialet

Översikt kunskapsläget (pdf)
Sammanställt av RME, oktober 2021

2021 Kunskapsfronten inom ME-fältet

Utredning och behandling av ME/CFS (pdf)
Sammanställt av RME, september 2021

2021 Klinisk handlaggning av Myalgisk ¨ Encephalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome(ME/CFS)

Kanadakriterierna – för ifyllnad (pdf)

“Kryssversion” av Kanada-kriterierna

ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
IACFS/ME, 2014

Primer for Clinical Practitioners

Sammanfattning på svenska av ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
Framtagen i RME:s regi och godkänd av IACFS/ME

Svensk sammanfattning av Primer for Clinical Practitioners

Mer information om diagnos och behandling

Diagnosing and treating ME/CFS (pdf)
 U.S. ME/CFS Clinician Coalition, 2020

Diagnosing and treating ME/CFS

Pediatric Primer (pdf)
Rowe et al. Front Pediatr. 2017 Jun 19; 5:121

Pediatric Primer

Länk till Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Övrigt

RME:s informationsfolder – för utskrift (pdf)

RME:s Informationsfolder (2018)

RME:s medlemsenkät (pdf)

Att (försöka) leva med ME/CFS RME:s medlemsenkät 2018-2019

Bärarkort för ME-patienter – för utskrift (pdf)
Liten folder med information om hur ME-patienter behöver stöd vid läkarbesök.

RME:s bärarkort

X