Skip to content

Material för nedladdning

RME_folders

Läkarmaterialet

Översikt kunskapsläget (pdf)
Sammanställt av RME, oktober 2021

2021 Kunskapsfronten inom ME-fältet

Utredning och behandling av ME/CFS (pdf)
Sammanställt av RME, september 2021

2021 Klinisk handlaggning av Myalgisk ¨ Encephalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome(ME/CFS)

Kanadakriterierna – för ifyllnad (pdf)

“Kryssversion” av Kanada-kriterierna

ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
IACFS/ME, 2014

Primer for Clinical Practitioners

Sammanfattning på svenska av ME/CFS: A Primer for Clinical Practitioners (pdf)
Framtagen i RME:s regi och godkänd av IACFS/ME

Svensk sammanfattning av Primer for Clinical Practitioners

Mer information om diagnos och behandling

Diagnosing and treating ME/CFS (pdf)
 U.S. ME/CFS Clinician Coalition, 2020

Diagnosing and treating ME/CFS

Pediatric Primer (pdf)
Rowe et al. Front Pediatr. 2017 Jun 19; 5:121

Pediatric Primer

Länk till Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Region Stockholms Kunskapsportal ME/CFS

Fakta och referenser gällande funktionsnedsättning och prognos vid ME/CFS
Sammanställt av RME, oktober 2020

Funktionsnedsättning och prognos vid ME/CFS

Diagnoskriterier och kunskapssammanställningar

Diagnoskriterier (Kanadakriterier)
Fullständig lista hämtad från viss.nu

Symptomlista från viss.nu

Symtomlista för utskrift och ifyllnad

Symtomformulär ME/CFS

Canadian Clinical Criteria (abbreviated version) 2003
Utdrag ur ME/CFS Guidelines Myalgic Encephalopathy (ME)/Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Management Guidelines for General Practitioners, South Australia. Department of Human Services. Metropolitan Division,  2004

2004 Kryssversion av Kanada-kriterierna

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols “Kanadarapporten”
Carruthers et al, Journal of Chronic Fatigue Syndrome, Vol. 11(1) 2003

2003 Kanadarapporten

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners, An Overview of the Canadian Consensus Document
Carruthers B.M. &  van de Sande, 2005

2005  Kanadarapporten (overview)

Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness “IOM-rapporten”
Institute of Medicine. 2015

2015 IOM-rapporten

PEM

Faktablad om PEM
Sammanställt av RME, november 2020

2020 Faktablad om PEM

Pacing

Pacing och hjälp att hantera livet med ME/CFS
Svensk översättning av Pacing and Management Guide, 2021-03-02 ME Action

2021 Pacing and Management Guide (svensk version)

RME:s pacingskola

2018 RME:s pacingskola

Managing Your Energy Envelope
Artikel om Pacing ur CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009

2009 Managing Your Energy Envelope

Att hushålla med sitt energikonto
Svensk översättning av Managing Your Energy Envelope, CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009

2009 Att hushålla med sitt energikonto

Step-by-step improvement
Artikel om Pacing ur CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009

2009 Step-by-Step Improvement

Att leva med ME/CFS
Svensk översättning av Step-by-step improvement, CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009

2009 Att leva med ME/CFS

Övrigt

RME:s informationsfolder – för utskrift (pdf)

RME:s Informationsfolder (2018)

RME:s medlemsenkät (pdf)

Att (försöka) leva med ME/CFS RME:s medlemsenkät 2018-2019

Bärarkort för ME-patienter – för utskrift (pdf)
Liten folder med information om hur ME-patienter behöver stöd vid läkarbesök.

RME:s bärarkort

X