Riksförbundet

Patientorganisation grundad 1993

Riksföreningen för ME-patienter grundades 1993. Vid årsskiftet 2017/18 ombildades RME till förbund, Riksförbundet för ME-patienter. 

Syfte

Enligt RME:s stadgar har förbundet som syfte att “förbättra för patienter med sjukdomen Myalgisk Encefalomyelit, ME (diagnoskod WHO-ICD G93.3)”.

I detta syfte ska RME, också enligt stadgarna:

  • verka för att sjukdomen ME blir känd och erkänd,
  • verka för ME-patienters rätt till korrekt diagnos, adekvat vård och full delaktighet i det allmänna socialförsäkringssystemet samt avlastning och andra stödåtgärder,
  • följa och stimulera forskningen samt sprida forskningsrön och annan korrekt information om sjukdomen,
  • stimulera erfarenhetsutbyte, stöd och gemenskap mellan förbundets medlemmar samt
  • samverka med sammanslutningar på nationell och internationell nivå med likartat syfte.

Förbundet:

  • är ett partipolitiskt och religiöst obundet patientförbund.
  • har ett gott samarbete med läkare, specialister och forskare på området, till gagn för våra medlemmars möjlighet att få adekvat utredning, diagnos och behandling.
  • informerar och för en dialog med media, sjukvårdsmyndigheter och politiker för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar.

Diagnosen

Som förbundets utgångspunkt för definition av diagnosen G 93.3 ligger Kanadas konsensusdokument, ME/CFS Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols (IBSN: 0-7890-2207-9). Läs mer om ME/CFS.

Antal medlemmar

Medlemsantalet stiger stadigt och förbundet har nu drygt 1900 medlemmar utspridda över hela landet. Vill du bli medlem? Läs mer om vad det innebär att vara medlem i RME.

Föreningar

Det finns tio regionföreningar inom förbundet- HallandJönköpings län, Kalmar län, Kronobergs- och Blekinge län, Norr, SkåneStockholm, Uppsala län, Väst samt Östergötland.

Våra regionföreningar anordnar medlemsverksamhet och driver regionala och lokala frågor.

Se vidare under respektive regionförening för att få information om vad som är på gång. 

Ekonomi

RME:s verksamhet finansieras av medlemsintäkter. Telefon, trycksaker, utskick, medlemsblad, möten, resor till och från möten och mycket mer betalas med dessa gemensamma medel.

Förbundet har valt att inte låta sig sponsras av några kommersiella intressen, för att behålla sitt oberoende som intresseförbund. Vi gör heller inte reklam för några produkter eller specifika behandlingar i kommersiellt syfte.

Gåvor till vår verksamhet mottages tacksamt. Med hjälp av dessa har vi möjlighet att anordna evenemang utöver våra ordinarie verksamheter.

Mer att läsa

Samarbetspartners

RME är medlem i European ME Alliance EMEA, en europeisk sammanslutning med medlemsorganisationer från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Island, Italien, Tyskland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Sverige. Alla dessa organisationer arbetar för att bland annat stödja den biomedicinska forskningen samt etablera specialiserade center för utbildning, behandling och bot.

RME om…

RME följer senaste forskning om ME/CFS. Utifrån denna kunskap har vi gjort ett antal dokument kring olika ämnen. 

Läs dessa här.

Länkar till mer information

Senast från Twitter

Senast från facebook

Information från RMEs förbundsstyrelse.

MBS-studien

Två forskare knutna till Karolinska Institutet söker nu deltagare till en studie Känslofokuserad psykodynamisk skrivterapi för kroppssyndrom.

Den målgrupp som anges i ansökan till EPM är Patienter med kroppssyndrom (Engelska: Somatic symptom disorder; SSD) som har ett eller fler kroppsliga symptom som huvudvärk, magont eller uttalad trötthet som de ägnar mycket tid och energi till att hantera (DSM-5 2013) Rekrytering av deltagare skall främst ske via specialmottagningar för smärta och gastro-intestinala besvär.

Indirekt anges dock personer med ME/CFS som lämpliga deltagare genom att ”kroniskt trötthetssyndrom” i inbjudan nämns bland de sjukdomstillstånd där behandling med KBT har haft begränsad effekt och som man nu vill erbjuda att pröva andra vägar till ökad hälsa. Däremot anges det i exklusionskriterierna att patienter med allvarlig fysisk sjukdom inte är aktuella.

Eftersom medlemmar i RME oroats av denna inbjudan vill förbundsstyrelse framhålla följande:

Aktuell forskning visar att ME/CFS är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Därmed bör patienter med ME/CFS inte vara aktuella för den föreslagna studien.

Förbundsstyrelsen tar avstånd från föreställningen att ME/CFS kan inkluderas i begreppet BMS Body Mind Syndrom; SSD Somatic Symtom Disorder eller Medicinskt oförklarade symtom.

Förbundsstyrelsen rekommenderar att personer med ME/CFS, som är intresserade av att deltaga, noggrant läser de råd som finns här (RME om att delta i forskningsstudier) innan de tar ställning till ett ev. deltagande i MBS-studien eller i andra studier.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X