Riksförbundet

logga_i_ram_banner

Patientorganisation grundad 1993

Riksföreningen för ME-patienter grundades 1993. Vid årsskiftet 2017/18 ombildades RME till förbund, Riksförbundet för ME-patienter. 

Syfte

Enligt RME:s stadgar har förbundet som syfte att “förbättra för patienter med sjukdomen Myalgisk Encefalomyelit, ME (diagnoskod WHO-ICD G93.3)”.

I detta syfte ska RME, också enligt stadgarna:

  • verka för att sjukdomen ME blir känd och erkänd,
  • verka för ME-patienters rätt till korrekt diagnos, adekvat vård och full delaktighet i det allmänna socialförsäkringssystemet samt avlastning och andra stödåtgärder,
  • följa och stimulera forskningen samt sprida forskningsrön och annan korrekt information om sjukdomen,
  • stimulera erfarenhetsutbyte, stöd och gemenskap mellan förbundets medlemmar samt
  • samverka med sammanslutningar på nationell och internationell nivå med likartat syfte.

Förbundet:

  • är ett partipolitiskt och religiöst obundet patientförbund.
  • har ett gott samarbete med läkare, specialister och forskare på området, till gagn för våra medlemmars möjlighet att få adekvat utredning, diagnos och behandling.
  • informerar och för en dialog med media, sjukvårdsmyndigheter och politiker för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar.

Diagnosen

Som förbundets utgångspunkt för definition av diagnosen G 93.3 ligger Kanadas konsensusdokument, ME/CFS Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols (IBSN: 0-7890-2207-9). Läs mer om ME/CFS.

Antal medlemmar

Medlemsantalet stiger stadigt och förbundet har nu drygt 1900 medlemmar utspridda över hela landet. Vill du bli medlem? Läs mer om vad det innebär att vara medlem i RME.

Föreningar

Det finns tio regionföreningar inom förbundet- HallandJönköpings län, Kalmar län, Kronobergs- och Blekinge län, Norr, SkåneStockholm, Uppsala län, Väst samt Östergötland.

Våra regionföreningar anordnar medlemsverksamhet och driver regionala och lokala frågor.

Se vidare under respektive regionförening för att få information om vad som är på gång. 

Ekonomi

RME:s verksamhet finansieras av medlemsintäkter. Telefon, trycksaker, utskick, medlemsblad, möten, resor till och från möten och mycket mer betalas med dessa gemensamma medel.

Förbundet har valt att inte låta sig sponsras av några kommersiella intressen, för att behålla sitt oberoende som intresseförbund. Vi gör heller inte reklam för några produkter eller specifika behandlingar i kommersiellt syfte.

Gåvor till vår verksamhet mottages tacksamt. Med hjälp av dessa har vi möjlighet att anordna evenemang utöver våra ordinarie verksamheter.

Mer att läsa

Samarbetspartners

RME är medlem i European ME Alliance EMEA, en europeisk sammanslutning med medlemsorganisationer från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Island, Italien, Tyskland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Sverige. Alla dessa organisationer arbetar för att bland annat stödja den biomedicinska forskningen samt etablera specialiserade center för utbildning, behandling och bot.

RME om…

RME följer senaste forskning om ME/CFS. Utifrån denna kunskap har vi gjort ett antal dokument kring olika ämnen. 

Läs dessa här.

Länkar till mer information

Senast från Twitter

Senast från facebook

Viktig information om forskningen: Jonas Bergquist meddelar att studien ännu bara är på planeringsstadiet, men när den kommer igång så kommer i första hand svenska patienter att inkluderas. Jonas får väldigt många telefonsamtal och mail om den här studien, men behöver nu koncentrera sig på de patienter som blivit svårt sjuka av Covid-19 och kanske utvecklar ME.
#rmesverige #mecfs #openmedicinefoundation #forskningommecfs #maymomentum

Läs mer om forskningen här: https://bos.etapestry.com/prod/viewEmailAsPage.do/…
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Dr Björn Bragée har blivit kontaktad av Uppdrag Granskning och dom undrar hur personer med ME/CFS upplever deras kontakt med Försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Mer info i deras inlägg i hur du deltar i denna undersökning.Har du ME/CFS eller har den diagnosen varit aktuell vid sjukskrivning så kan du hjälpa till i en anonym enkät om sjukskrivning vid sådana symptom.
Jag har nämligen blivit kontaktad av SVT Uppdrag Granskning som undrar hur patienter med ME/CFS upplever kontakten med försäkringskassan inför en eventuell granskning av detta. Det är bra att detta belyses seriöst både av dem som har goda och andra erfarenheter av sjukskrivningar under tiden med denna diagnos. Enkäten består av 20 snabba frågor om din personliga upplevelse och du är helt anonym, utan möjlighet att identifieras vare sig av oss eller UG. Obs om du tidigare svarat på enkäten som patient på Bragée ME-center skall du inte svara igen.

Klicka på länken: https://sv.research.net/r/GFTLWPG

Dr Björn Bragée
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org


RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

X