Skip to content

Riksförbundet

logga_i_ram_banner

Patientorganisation grundad 1993

Riksföreningen för ME-patienter grundades 1993. Vid årsskiftet 2017/18 ombildades RME till förbund, Riksförbundet för ME-patienter. 

Syfte

Enligt RME:s stadgar har förbundet som syfte att “förbättra för patienter med sjukdomen Myalgisk Encefalomyelit, ME (diagnoskod WHO-ICD G93.3)”.

I detta syfte ska RME, också enligt stadgarna:

  • verka för att sjukdomen ME blir känd och erkänd,
  • verka för ME-patienters rätt till korrekt diagnos, adekvat vård och full delaktighet i det allmänna socialförsäkringssystemet samt avlastning och andra stödåtgärder,
  • följa och stimulera forskningen samt sprida forskningsrön och annan korrekt information om sjukdomen,
  • stimulera erfarenhetsutbyte, stöd och gemenskap mellan förbundets medlemmar samt
  • samverka med sammanslutningar på nationell och internationell nivå med likartat syfte.

Förbundet:

  • är ett partipolitiskt och religiöst obundet patientförbund.
  • har ett gott samarbete med läkare, specialister och forskare på området, till gagn för våra medlemmars möjlighet att få adekvat utredning, diagnos och behandling.
  • informerar och för en dialog med media, sjukvårdsmyndigheter och politiker för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar.

Diagnosen

Som förbundets utgångspunkt för definition av diagnosen G 93.3 ligger Kanadas konsensusdokument, ME/CFS Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols (IBSN: 0-7890-2207-9). Läs mer om ME/CFS.

Antal medlemmar

Medlemsantalet stiger stadigt och förbundet har nu drygt 2000 medlemmar utspridda över hela landet. Vill du bli medlem? Läs mer om vad det innebär att vara medlem i RME.

Regionföreningar

Det finns elva regionföreningar inom förbundet. Våra regionföreningar anordnar medlemsverksamhet och driver regionala och lokala frågor. Läs mer under regionföreningar för att få information om vad som är på gång. 

Ekonomi

RME:s verksamhet finansieras av medlemsintäkter. Telefon, trycksaker, utskick, medlemsblad, möten, resor till och från möten och mycket mer betalas med dessa gemensamma medel.

Förbundet har valt att inte låta sig sponsras av några kommersiella intressen, för att behålla sitt oberoende som intresseförbund. Vi gör heller inte reklam för några produkter eller specifika behandlingar i kommersiellt syfte.

Gåvor till vår verksamhet mottages tacksamt. Med hjälp av dessa har vi möjlighet att anordna evenemang utöver våra ordinarie verksamheter.

Mer att läsa

Samarbetspartners

RME är medlem i European ME Alliance EMEA, en europeisk sammanslutning med medlemsorganisationer från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Island, Italien, Tyskland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Sverige. Alla dessa organisationer arbetar för att bland annat stödja den biomedicinska forskningen samt etablera specialiserade center för utbildning, behandling och bot.

RME om…

RME följer senaste forskning om ME/CFS. Utifrån denna kunskap har vi gjort ett antal dokument kring olika ämnen. 

Läs dessa här.

Länkar till mer information

Nätverk


RME är medlem i European ME Alliance
www.euro-me.org

RME ingår även i Nordic ME Network som omfattar sju nordiska ME/CFS-föreningar.

Dela


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/rmesveri/rme.nu/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
X