ME/CFS och COVID-19 vaccinering

Olika läkare och experter på ME- och Fibromyalgi uttalar sig om Covid-19 vaccinen och deras syn på om man som ME/FM-patient bör ta vaccinet eller inte. Något det råder delade meningar om. Du kan läsa mer här!

Sammanfattning av artikeln på svenska:

* De olika vaccinen har testats på en stor grupp människor med olika hälsotillstånd och åldrar. Vaccinen har visat sig vara både väldigt effektiva och säkra för den testade populationen. Dock uteslöts personer med “immunsupprimerade sjukdomar” och “ostabila kroniska medicinska sjukdomar” i studierna. Systemiska autoimmuna sjukdomar (såsom SLE, reumatit artit, Sjögrens syndrom och Multipel Skleros) inkluderades t.e.x i denna grupp och därför saknas data för hur dessa grupper responderar.

* Vanliga biverkningar är trötthet, huvudvärk, muskelvärk etc men dessa försvinner oftast inom en dag och är endast tecken på att immunsystemet responderar. Alla vaccin har visat sig ge mer biverkningar vid den andra dosen, och biverkningarna är större hos den yngre populationen än hos äldre (<55 år).

* ME/FM-experterna hade olika råd och rekommendationer att ge gällande vaccinen – allt ifrån att starkt rekommendera Pfizer/Morderna-vaccinet (Dr Natelson) till att förmodligen rekommendera sina patienter vaccinet (Levine, Lapp) till att avvakta vaccinering och invänta mer svar på vaccinens eventuella biverkningar och påverkan (Bateman, Stein, Kerr) och tills dess försöka att skydda sig och undvika virusexponering så gott det går.

* Många med ME/FM lider också av MCAS (mastcellsaktivering) och dessa kan ha större risk att få allergiska reaktioner mot vaccinen. Dr Klimas rekommenderar därför att ta antihistamin dagarna före och efter vaccineringen.

* Om man väljer att vaccinera sig rekommenderas att satsa på en god natts sömn innan samt mycket vila närmsta dagarna efter injektionen. Sömn har nämligen i vissa studier visat sig öka effektiviteten av vaccin då immunförsvaret tillverkat mer antikroppar (fler studier behövs dock för att bekräfta detta).  Andra rekommendationer ges, så som att boosta med Omega 3, c-vitamin, d-vitamin och antioxidanter (Q10, glutathione och NAC) dagarna innan vaccinet för att minska risken för återfall i sjukdomen samt undvika mastcellsaktivering och höga histaminnåver.

* Moderna och Pfizer vaccin är s.k mRNA-vaccin (effektivitet 95%) medan Astra Zenicas exempelvis är uppbyggt på adenovirus och hade en effektivtet på 60% vid fulldos men 90% vid halv dos.

Tillägg: Sverige har gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin och har därmed beställt 1,9 milj doser av Moderna, men har även avtal med AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech och CureVac
(källa: regeringen.se).

Att välja vaccintillverkare är i dagsläget inte möjligt i Sverige.