RME om…

Ibland får vi frågor från olika håll gällande ett specifikt ämne. För att ge medlemmar och andra bästa möjliga information samlar vi då ihop den fakta vi hittar i ämnet och gör ett uttalande. Dessa uttalanden kan hittas här, under rubriken RME om…

Dessa uttalanden grundar sig på fakta ur artiklar, från läkare och forskare samt från erfarenheter ifrån andra patientföreningar och från våra medlemmar. Skulle informationen rörande ämnet ändras justerar vi våra uttalanden för att alltid ha uppdaterat material.