Search
Close this search box.
Kvinna i läkarrock

Anmäl dig till RME:s stora konferens!

Årets övergripande tema är cirkulation hos ME-sjuka och patienter med postcovid. Konferensen äger rum i Stockholm men kan även följas online.

Konferensen har utvecklats i positiv riktning under många år och i höst välkomnar vi Svenska Covidföreningen som ny medarrangör! Vi gör vårt bästa för att förmedla inspiration och relevant kunskap till alla som arbetar i vården och med vårdfrågor.

Genom att bjuda in föreläsare som presenterar uppdaterad, och i förlängningen kliniskt användbar, forskning hoppas vi kunna öka kunskapen kring både ME/CFS och postcovid. Konferensen ger företrädare för hälso- och sjukvården, akademin, politiken och civilsamhället ett tillfälle att träffas under en heldag för att gemensamt kunna bidra till ett förbättrat omhändertagande av patientgruppen.

Mer information och anmälan. Välkommen!

Har du frågor eller vill lämna feedback kontakta gärna RME:s konferensutskott via e-post: konferens@rme.nu