Search
Close this search box.

11 miljoner norska kronor till ME-forskningen i Bergen, Norge

Norska forskningsrådet har avsatt 60 miljoner norska kronor till olika forskningsprojekt inom kvinnors hälsa. Universitetet i Bergen har tilldelats 11 miljoner norska kronor för ett projekt vid Institutionen för biomedicin som ska undersöka om patienter med ME kan ha fel i energiomsättningen.

Läs mer här