Småland

Riksförbundet för ME-patienters
UPPTAKTSTRÄFF
för att bilda lokala föreningar i Småland och Blekinge

Plats: Domkyrkocentrum i Växjö.
Tid: Lördagen den 3 mars 2018

Vi har i Småland och Blekinge unika möjligheter att göra skillnad. Med lokala förerningar kan även landstings- och kommunala bidrag sökas. Vi kan också organisera vårt lokala kunskapsbaserade påverkansarbete gentemot landstingspolitikerna och vården på ett bättre sätt. Med lokala föreningar når vi så mycket längre än vad som någonsin går att göra som individer.

En lokal förening behöver ordförande, kassör, sekreterare, styrelseledamöter, suppleant, revisor plus ersättare, samt valberedning.

Varmt välkomna
Funktionärsgruppen för Småland och Blekinge
Erling, Ellinor, Eivor, Åke, Martin, Inger, Anette, Mikaela och Maria